PROGRAM GROSIK

FORUM

widok na biuro od strony ulicy pilsudskiego
 

 

...:::AKTUALNOŚCI:::...

GROSIK

MAJ 2018

29 maja. Na zebraniu prezydium PPK omówiono nakłady finansowe dot. organizowanego „Pikniku Solidarności” . Poruszono temat dot. Ronda „S” .

08 maja Na wniosek przewodniczącego Prezydium PKK Ziemi Świebodzińskiej wybrało dwóch zastępców przewodniczącego:Piotra Fabiana oraz Michała Kukułę, skarbnika: Aleksandrę Gołek oraz protokolanta:Ewę Plichta.

Ustalono terminarz dot. wystawienia pocztu sztandarowego przez Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” podczas uroczystości państwowych tj.:

MARZEC 2018

08 marca . Na zebraniu prezydium PPK przyjęto plan finansowy na rok 2018 oraz podpisano porozumienie z Zarządem Regionu w sprawie finansowania działalności PKK w 2018r. Ustalono termin wyborów do Prezydium na lata 2018-2022 na dzień 24.04.br. Omówiono sytuację w niektórych zakładach pracy. Przewodniczący powiadomił o śmierci byłego działacza podziemia Tadeusza Rzeszutko i uczestnictwie naszego sztandaru. Poinformowano także o terminie wyborów w organizacjach zakładowych oraz w Regionie.

GRUDZIEŃ 2017

19 grudnia. Omówiono sytuację panującą w zakładach pracy znajdujących się na terenie powiatu tj. m.in. DPS Jordanowo i Glińsk, Domy Dziecka, IKEA, Postęp/SECO oraz w Adient Poland Sp.z o.o. (kiedyś Keiper i Johnson Controls). Na przełomie października i listopada pracownicy DPS Jordanowo przeprowadzili tzw. „Czarny Protest”, który zakończył się podpisaniem porozumienia w sprawie wzrostu płac przez przedstawicieli NSZZ Solidarność, dyrektora placówki oraz Starosty Świebodzińskiego. Działania naszego związku wspierane były przez radnego powiatowego Michała Motowidełko. 14 grudnia 2017r. doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność' - Przewodniczącego Macieja Jankowskiego i Z-cy Bogusława Motowidełko oraz Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Joanny Sobczyk z członkiem Zarządu Postęp S.A. Panem Marcinem Janickim w celu omówienia zasad współdziałania z NSZZ „Solidarność”. W przyszłym roku planowane są spotkania z przedstawicielami innych zakładów pracy, w których działalność związkową prowadzi NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący poinformował również, że wybory w organizacjach zakładowych powinny zakończyć się do 15.03.2018r. Na zakończenie obecni na zebraniu członkowie dzieląc się opłatkiem złożyli sobie nawzajem życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018.

PAŹDZIERNIK 2017

Członkowie NSZZ „Solidarność” wraz z mieszkańcami powiatu świebodzińskiego uczestniczyli we Mszy świętej odprawionej w 33 rocznicę morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki oraz w intencji rychłej jego kanonizacji. Mszę Świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odprawił ks. Dziekan Zbigniew Matwiejów.

Kapelan Solidarności został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Górsku, gdy wracał z Bydgoszczy do Warszawy. Duchowny w tym roku skończyłby 70 lat.

20171019_175018 (Kopiowanie)

20171019_175156 (Kopiowanie).jpg

20171019_181612 (Kopiowanie).jpg

20171019_181616 (Kopiowanie).jpg

20171019_181629 (Kopiowanie).jpg

20171019_181640 (Kopiowanie).jpg

SIERPIEŃ 2017

27 sierpnia 2017r.

W 2017 roku mija 37 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, dzięki którym powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji powstania NSZZ „Solidarność” o godz. 12.30 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, którą odprawił proboszcz dziekan i kustosz sanktuarium, ks. kanonik dr Jan Romaniuk wraz z zaproszonymi księżmi: dziekanem Zbigniewem Matwiejowem i proboszczem Zbigniewem Nosalem. Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej wystawiła poczet sztandarowy w składzie: Jerzy Dąbrowski, Piotr Fabian, Michał Kukuła. Obecne były również poczty sztandarowe Armii Krajowej, który wystawiony został przez harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gimnazjum nr. 1 w Świebodzinie i I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie.

Bardzo dziękujemy Dyrektorom za wystawienie sztandarów a harcerzom i uczniom za patriotyczną postawę i reprezentowanie swoich szkół i Ak w pocztach sztandarowych z okazji nadchodzącego 31 sierpnia Święta związanego z rocznicą Sierpnia 1980r. i powstania NSZZ „Solidarnosć” Dnia Wolności i Solidarności.

We Mszy Świętej uczestniczyli zaproszeni posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskie Jerzy Materna i Artur Zasada, przedstawiciel Wojewody Pani Brygida Grzybowicz, która odczytała list od Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka skierowany na ręce NSZZ „Solidarność” , przedstawiciele władz miasta i powiatu i władz miasta Zbąszynek oraz licznie mieszkańcy powiatu świebodzińskiego oraz członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”.

IMG_8767 (Kopiowanie).JPG

_MG_8814 (Kopiowanie).JPG

IMG_8819 (Kopiowanie).JPG

IMG_8772 (Kopiowanie).JPG

IMG_8836 (Kopiowanie).JPG

IMG_8774 (Kopiowanie).JPG

IMG_8779 (Kopiowanie).JPG

IMG_8775 (Kopiowanie).JPG

IMG_8840 (Kopiowanie).JPG


25 sierpnia 2017r.

W dniu 25 sierpnia br. Prezydium PKK NSZZ „Solidarność” wraz z Komisjami Zakładowymi zorganizowała „Piknik Solidarności”. Spotkanie członków związków ich rodzin oraz przyjaciół przeprowadzono w związku z obchodami rocznicy Sierpnia oraz powstania NSZZ „Solidarność”. Jak co roku gościliśmy na terenie zaprzyjaźnionego Ośrodka Wypoczynkowego „Martinez” w Lubrzy. W pikniku uczestniczyli przedstawiciele z : Straży Poząrnej ze Świebodzina, Postęp S.A. i Seco Warwick , Domów Dziecka ze Świebodzina, IKEA, ELDROB S.A., Parsy S.A., Nowy Szpital. To już 12 edycja tej imprezy! Piknik jest wydarzeniem, które umożliwia integrację członkom związku oraz wymianę doświadczeń.

 

MAJ 2017

30 maja. Na zebraniu prezydium PKK poinformowano, że Piknik „Solidarności” związany z sierpniem 80 odbędzie się w dniu 25.08.2017r na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „MARTINEZ” w Lubrzy.

Omówiono nakłady finansowe związane z organizacją pikniku Przedstawiono sytuację panującą w zakładach pracy znajdujących się na terenie powiatu tj. m.in. w Eldrobiu, Postępie, Seco i Parysie.w DPS ach , w Adient Poland Sp.z o.o.(kiedyś Keiper i Johnson Controls) oraz TESCO.

W 2017roku wzrosła liczba członków związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w Nowym Dworku i IKEA.

W Eldrobiu trwają rozmowy ws. wzrostu wynagrodzeń. Rozpoczęto negocjacje w Adient Poland Sp.z o.o.w Świebodzinie (kiedyś Keiper i Johnson Controls).

W maju br. zorganizowano w Markecie „TESCO” w Świebodzinie strajk włoski. Przedstawiciele PKK p. Bogusław Motowidełko i p. Piotr Fabian rozdawali ulotki przed wejściem do pasażu.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 27.08. o godz. 12.30 w 37 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”odbędzie się Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.

W 2017r. na terenie powiatu świebodzińskiego w zakładach, w których funkcjonują Związki Zawodowe NSZZ ”Solidarność” podjęto negocjacje z pracodawcami w sprawie wzrostu wynagrodzeń. W niektórych zakładach (m.in. Ikea Industry oraz SP ZOZ w Ciborzu) przeprowadzone rozmowy zostały zakończone pomyślnie, w związku uzyskaniem odpowiedniego poziomu płac, natomiast w pozostałych wciąż trwają.
W ciągu ubiegłego roku IKEA Industry wprowadziła wiele korzystnych zmian dla pracowników, co jest związane z poprawą warunków pracy a tym samym widocznym efektem działalności organizacji w zakładzie. W związku przeprowadzonymi negocjacjami pomiędzy dyrektorem DPS a komisją zakładową, uzgodniono wzrost płac o 5%od miesiąca kwietnia. Jesienią komisja zamierza ponownie wystąpić z wnioskiem o rozmowy w sprawie podwyżki płac na rok kolejny.
W dniu 28.02.2017r Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PPH Postęp S.A. w Świebodzinie podjęła uchwałę o połączeniu się z Zakładową Komisją NSZZ Solidarność Seco/Warwick S.A w Świebodzinie. W wyniku połączenia się obu komisji powstała Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność PPH Postęp S.A.-Seco/Warwick S.A w Świebodzinie.


Sukces byłych pracowników Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Józef Szymański Zakład Pracy Chronionej w Świebodzinie.

Toczący się prawie dwa lata proces sądowy byłych pracowników przeciwko Zakładowi Elektrotechniki Motoryzacyjnej Józef Szymański Zakład Pracy Chronionej w Świebodzinie o uznanie za niezgodne z prawem zwolnienie ich z pracy zakończył się pozytywnym dla tych pracowników wyrokiem w Sądzie Okręgowym IV Wydział Pracy w Zielonej Górze. Sąd uznał, że zwolnienie ich z pracy nastąpiło wyłącznie z przyczyn zakładu pracy (przypominamy: wygaszenie i zaprzestanie produkcji w części zakładu) o co wnosili pracownicy, co znaczy że przyczyna ich zwolnienia podana w uzasadnieniu przez pracodawcę była nieprawdziwa. Pracownicy w związku z korzystnym wyrokiem otrzymają przysługujące im odprawy, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Informujemy, że pracownicy od samego początku otrzymali wsparcie i pomoc ekspercką od NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej i prawną z Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”. Ze swojej strony gratulujemy pracownikom i dziękujemy za wszystko Paniom prawniczkom z Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”, które przez ten czas opiekowały się pracownikami.

 

LUTY 2017

02 lutego 2017r. Na zebraniu prezydium PKK podpisano porozumienie z Zarządem Regionu w sprawie finansowania PKK przez Zarząd Regionu w 2017r. Przyjęto wykonanie budżetu za 2016r. i plan finansowy PKK na 2017r. Przewodniczący Seco Warwick poinformował o podjętych działaniach połączenia organizacji zakładowych w Seco Warwick i w Postęp oraz docelowym powstaniu organizacji międzyzakładowej.

GRUDZIEŃ 2016

14 grudnia 2016r. w sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie pt.” LEKCJA HISTORII: TADEUSZ RZESZÓTKO. DZIAŁACZ PODZIEMIA SOLIDARNOŚCI”. Spotkanie to było skierowane do młodzieży Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzinie, w trakcie którego zebrani mieli okazję wysłuchać wspomnień działacza i współzałożyciela organizacji „Podziemie” NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej.

Tadeusz Rzeszótko urodził się 16.05.1946r. Dnia 04.11.1972 został zarejestrowany jako kandydat na Tajnego Współpracownika. „Z pozyskania zrezygnowano dnia 30.10.75 r. z powodu nieprzydatności”. Od 31.12.1981 był współorganizatorem i członkiem nielegalnej organizacji „Podziemie” NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej, w której przyjął pseudonim „Viktoria”. Sporządzał i rozpowszechniał materiały zawierające „wrogie treści”, ukrywał poszukiwanego działacza NSZZ „Solidarność”.

W dniu 13.03.1982r. został zatrzymany. Prokuratura przedstawiła ww. zarzuty o to, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpił od działalności związkowej lecz wraz z innymi osobami założył związek o nazwie „Podziemie NSZZ Solidarność Ziemi Świebodzińskiej”. W okresie 31.12.1981-13.03.1982 ukrywał w swoim mieszkaniu poszukiwanego działacza NSZZ „Solidarność”.

Za sporządzanie oraz rozpowszechnianie na terenie Świebodzina ulotek, odezw i komunikatów mogących „wywołać niepokój publiczny” wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 17.06.1982 został skazany na 5 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw obywatelskich na okres 3 lat. Postanowieniem z dnia 25.07.1983 Sąd na mocy amnestii z dnia 21.07.1983 zmniejszył karę pozbawienia wolności do 2 lat i 6 miesięcy. Zwolniony z ZK w Strzelinie w dniu 27.07.1984.

[dane źródłowe: Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej tp://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.doidx=R&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=27400&osobaId=56203&]

Prezydent Andrzej Duda w trakcie oficjalnej wizyty w Szwecji wręczył zasłużonym działaczom polonijnym odznaczenia państwowe i podziękował im za kultywowanie polskiej tradycji i historii. Tadeusz Rzeszótko otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności „za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL”.

[dane źrółówe: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,137,para-prezydencka-spotkala-sie-ze-szwedzka-polonia.html

143056 (Kopiowanie)

143006(Kopiowanie)

121815 (Kopiowanie).jpg

121902 (Kopiowanie).jpg

124119 (Kopiowanie).jpg

13 grudnia 2016r.

W związku z obchodami 35. rocznicy w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbyła się uroczysta msza upamiętniająca ofiary stanu wojennego, którą wraz z zaproszonymi księżmi koncelebrował ks. Dziekan Zbigniew Matwiejów.
Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej wystawiła poczet sztandarowy reprezentowany przez NSZZ „Solidarność” IKEA w składzie: Michał Kukułą, Leszek Nowak, Natalia Modrzy. Ponadto w obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe wystawione przez: Związek Harcerstwa Polskiego i Armii Krajowej, Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącego. We Mszy Świętej uczestniczyli zaproszeni działacze Solidarności z lat osiemdziesiątych i stanu wojennego, władze powiatu i miasta, a także przedstawiciele szkół znajdujących się na terenie naszego powiatu. Zarząd Regionu i PKK NSZZ „S” reprezentował Z-ca Przewodniczącego ZR i Przewodniczący PKK Bogusław Motowidełko.

120258 (Kopiowanie)

115325 (Kopiowanie)

123117 (kopiowanie)

123140 (Kopiowanie).jpg

115340 (Kopiowanie)

124317 (Kopiowanie).jpg

130408 (Kopiowanie).jpg

LISTOPAD 2016

03 listpada 2016r. odbyło się posiedzenie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele NSZZZ „Solidarność” w Nowym Dworku przedstawili i omówili sytuację oraz zamiary przeprowadzenia zmian organizacji przez marszałek Elżbietę Polak w tej placówce. Zebrani postanowili podać komunikat z zebrania do mediów.

„Dnia 03 listopada odbyło się nadzwyczajne zebranie Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z terenu działania PKK w związku z zamiarem marszałek Elżbiety Polak dot. przeprowadzenia zmian w SP ZOZ NOWY DWOREK nieakceptowanych przez pracowników tej placówki. Zebrani wspierają działania NSZZ „Solidarność” w Nowym Dworku z podjęciem akcji protestacyjnych włącznie, jeżeli zajdzie taka potrzeba."

PAŹDZIERNIK 2016

19 października 2016r.

W kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie ks. Dziekan Zbigniew Matwiejów odprawił Mszę Świętą upamiętniającą rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas zeszłorocznych obchodów 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 1980r. NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej przekazała relikwie bł. ks. Jerzego, kapelana i patrona NSZZ „Solidarność”.

183522

180717 (Kopiowanie)

180631 (Kopiowanie)

180648 (Kopiowanie)

 

WRZESIEŃ 2016

11 września 2016r.

Mieszkańcy parafii pw. Narodzenia NMP w Wilkowie 11września 2016r. świętowali 10 lat swojej wspólnoty. Najpierw była uroczysta Msza św. i zawierzenie parafii Matce Bożej. Była Msza św. św. za Ojczyznę, a później festyn parafialny i występ m.in. Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drezdenka i parafialnej Scholi „Eliaszki”.

Na święto parafialne przyjechało wielu gości. Specjalnym był bp Adam Dyczkowski, który erygował parafię. – Czuję wielką radość z tego, co się w ciągu tych 10 lat udało osiągnąć. A przyznam się, że miałem obawy czy to niewielkie środowisko Wilkowa da radę udźwignąć ciężar jaki związany jest zawsze z parafią. A jednak dzięki swojej ofiarności, zainteresowaniu Kościołem, współpracy z księdzem proboszczem osiągnięto tyle, że z wielkim podziwem na to wszystko patrzę – podkreśla biskup senior. Wśród zaproszonych gości przybyli przedstawiciele Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej z pocztem sztandarowym na czele w składzie : Zbigniew Krakowski –„Solidarność” ENEA, Joanna Kobczyk „Solidarność” Postęp S.A., Piotr Fabian „Solidarność’ Seco Warwick.

Pierwszym proboszczem był ks. Stanisław Klich, a obecnie parafią kieruje ks. Mariusz Iliaszewicz. – Życzę nam wszystkim, aby rósł w nas duch wiary i patriotyzmu – powiedział proboszcz.

W parafii odbywają się raz w miesiącu Msze św. za Ojczyznę.

141439 (Kopiowanie)

 

141520 (Kopiowanie)

153017 (Kopiowanie)

153010 Kopiowanie)

SIERPIEŃ 2016

36 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych 1980r. i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

28 sierpnia 2016r. o godz. 12.00 w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Świebodzinie odbyła się uroczysta Msza Święta w z okazji 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 1980r. i powstania NSZZ „Solidarność”. Jak każdego roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń sierpniowych na Ziemi Świebodzińskiej pokazujące źródło naszej tożsamości, osadzonej w społecznej nauce Kościoła, to również ogromna łaska i dar Boży, za który nieustannie dziękujemy.

Msza św. została odprawiona przez księdza Proboszcza Zbigniewa Nosala i dziekana Zbigniewa Matwiejowa. Honorowymi gośćmi biorącymi udział w Mszy Św. byli członkowie i założyciele NSZZ „Solidarność” w 1980r., Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej z Prawa i Sprawiedliwość Marek Ast i Jacek Kurzępa, Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski , Burmistrz Świebodzina Dariusz Bekisz, Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel, Przewodniczący rady Miasta Tomasz Olesieak ,Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze i Przewodniczący PKK- Bogusław Motowidełko, przedstawiciele Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” Anna Szostak, przedstawiciele PKK w Świebodzinie z pocztem sztandarowym na czele – Marek Kozik, Piotr Fabian, Jerzy Wiktor,członkowie NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy powiatu świebodzińskiego między innymi z ELDROB S.A , Johnson Controls – Bogdan Obała , z Domu Dziecka, PARYS S.A.- Małgorzata Bentkowska Lubuskich Fabryk Mebli, Postęp S.A.-Joanna Sobczyk, Seco Warwick, Domów Pomocy Społecznej,Straży Pożarnej,IKEA, radni miasta i powiatu świebodzińskiego, kombatanci Armii Krajowej i Związku Sybiraków i ich rodziny, przedstawiciele Prawo i Sprawiedliwość ze Świebodzina, Dyrektorzy Szkół w Świebodzinie pracodawcy ze Świebodzina i powiatu świebodzińskiego, mieszkańcy miasta , rodziny i znajomi członków NSZZ „Solidarność” którzy w całości wypełnili kościół.

115427 (Kopiowanie)

115634 (Kopiowanie)

115430 (Kopiowanie)

121015 (Kopiowanie)

 

26 sierpnia 2016r.

Kolejny, już jedenasty Piknik Solidarności, w ramach obchodów 36 rocznicy Sierpnia i powstania NSZZ „Solidarność”, zorganizowaliśmy na Ośrodku wypoczynkowym „Martinez” w Lubrzy. Piknik każdego roku cieszy dużym zainteresowaniem i frekwencją wśród członków związku. Tym razem udział wzięło ponad 150osób, członków związku z rodzinami i znajomymi, z organizacji zakładowych: IKEA, Parys,Straż Pożarna, Domy Dziecka, Postęp, Nowy Szpital Świebodzin, Eldrob, Seco Warwick. Dobra muzyka, atmosfera i zabawa towarzyszy uczestnikom, którzy wzięli udział w szeregu atrakcjach w tym grach i zabawach z nagrodami. Zapraszamy za rok.

181914 (Kopiowanie)

181841 (Kopiowanie)

200650 (Kopiowanie) 201013(Kopiowanie)

200048 (Kopiowanie)

200447 (Kopiowanie)

200720 (Kopiowanie) 202218 (Kopiowanie)

181835 (Kopiowanie)

LIPIEC 2016

Ograniczenie handlu w niedziele.

17 lipca 2016r. Świebodzin.

W Kościołach pw. Świętego Michała Archanioła , Miłosierdzia Bożego i Najświętszej Maryi Panny, przed i po wszystkich Mszach Świętych, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” reprezentujący Komisje Zakładowe z terenu działania Powiatowej Komisji Koordynacyjnej min. KZ Parys: Honorata Filipczak, KM: Eldrob Bogusław Motowidełko, KM Domy Dziecka: Marek Kozik i Artur Polaczek , KZ Postęp Joanna Sobczyk i wspierający nas przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwość ze Świebodzina: Zbigniew Chitruń i Wiktor Koperkiewicz przeprowadzili „Akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele”. Inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez większość wiernych uczestniczących w Mszach Świętych – zebraliśmy kilkaset podpisów. W kolejnych tygodniach z inicjatywy NSZZ „S” i księży zbiórka podpisów trwa nadal. Natomiast po 25 lipca 2016r. podpisy zbieramy przy siedzibie PKK na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kolejowej. Akcja jest dobrze odbierana wśród członków NSZZ „Solidarność” i mieszkańców Świebodzina.

102456 (Kopiowanie)

102818 (kopiowanie)

102508 (Kopiowanie)

102808 (Kopiowanie)

102526 (Kopiowanie)

10225 (Kopiowanie)

101814 (kopiowanie)

125449 (Kopiowanie)

103628 (kopiowanie)

103712 (Kopiowanie)

104358 (kopiowanie) 103659 (kopiowanie)

104354 (Kopiowanie)

103754 (Kopiowanie)

104402 (Kopiowanie)

 

07 lipiec. Na zebraniu prezydium PPK omówiono obchody rocznicy Sierpnia. Planowana Msza Święta w Świebodzinie w kościele pw. Św. Michała Archanioła o godz. 12.00 Natomiast w Zielonej Górze 9.00 lub 18.00, a o godz. 10.30 odbędzie się Posiedzenie Zarządu Regionu. Wyznaczono osoby niosące sztandar. W dalszym ciągu prowadzona jest zbiórka podpisów ws. ograniczenia handlu w niedzielę. Ponadto poinformowano, że w dniu 17.07 (tj. w niedzielę) w w/w akcja zostanie przeprowadzona w Kościołach na terenie miasta Świebodzin. W dniach 17-18 września odbędzie się „Pielgrzymka Świata Ludzi Pracy” do Częstochowy. Ustalono, że przed obchodami Diecezjalnych Dni Młodzieży należy posprzątać Alejkę „S”. Wyznaczono osoby do prac porządkowych.

CZERWIEC 2016

Negocjacje prowadzone w powiecie świebodzińskim - na szczeblu zakładu pracy - przez NSZZ „Solidarność” od początku roku 2016 zakończone porozumieniem (informacje od Komisji Zakładowych) – ustalono wzrost wynagrodzeń w :

1. IKEA Zbąszynek - Chlastawa

2. DPS Jordanowo

3. DPS Toporów

4. Domy Dziecka Świebodzin

5. POSTĘP Świebodzin – zmiana zasad premiowania

6. Eldrob Świebodzin

7. Sanepid Świebodzin

8. PARYS Świebodzin – wzrost dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych

9. Nowy Szpital Świebodzin

10. Johnson Controls Świebodzin

11. Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek”– negocjacje trwają

12. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie -negocjacje trwają na szczeblu krajowym

13. Placówki Oświaty – negocjacje prowadzone na szczeblu krajowym

 

23 czerwca

JEST POROZUMIENIE

Zmiany w systemie wynagrodzenia i podwyżki płac 2016r., w Johson Controls Polska Sp.z.o.o. w Świebodzinie.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Johnson Controls Polska Sp.z.o.o. w Świebodzinie  w kwietniu 2016r. zwróciła się do pracodawcy o rozpoczęcie negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzenia. Rozmowy trwały dwa miesiące. W początkowej fazie rozmów nie mogliśmy się porozumieć, w związku z tym Komisja Zakładowa wyszła z żądaniem płacowym, co spowodowało przyspieszenie rozmów i większą elastyczność pracodawcy. Wspólnie  z Pracodawcą zmieniliśmy system premiowania, co dało gwarancję wyższego wynagrodzenia zasadniczego i przede wszystkim zwiększenie wynagrodzenia dla najmniej zarabiających Pracowników oraz zmniejszenie dysproporcji na poszczególnych działach. System premiowania stał się bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Do tego Pracownicy produkcyjni i okołoprodukcyjni dostali podwyżkę kwotową w jednakowej wysokości. Wszystko to jest zagwarantowamne od 1 lipca 2016r. Pracownicy tzw. Biurowi otrzymają podwyżkę od dnia 01 stycznia 2017r., która będzie procentowa. Rozmowy były trudne, sytuacja była napięta, mogło dojść do sporu zbiorowego, ale udało się dojść do kompromisu.Porozumienie podpisaliśmy 23.06.2016r.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
Johnson  Controls Polska w Świebodzinie

 

02 czerwiec. Na zebraniu prezydium PPK omówiono organizację „Pikniku Solidarności”. Przekazano informację dot. ograniczenia handlu w niedzielę, która ma dotyczyć przede wszystkim sieci handlowych, natomiast w mniejszych sklepach sprzedaż w powyższym dniu będzie prowadzona jedynie przez przedsiębiorców prowadzących działalność. Poinformowano o planowanym w dniach 12- 13 grudnia br. spotkaniu uczniów szkół średnich/gimnazjalnych z Panem Tadeuszem Rzeszótko. pt.” LEKCJA HISTORII: TADEUSZ RZESZÓTKO. DZIAŁACZ PODZIEMIA SOLIDARNOŚCI”. Ponadto przedstawiono informację dot. wzrostu wynagrodzeń w NZOZ w Nowym Szpitalu w Świebodzinie.

 

MAJ 2016

23 maja

Zakończono trwające od lutego 2016r. negocjacje w sprawie wzrostu płac dla pracowników Eldrob S.A. w Świebodzinie. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Świebodzinie po trudnych ponad trzymiesięcznych negocjacjach podpisała nowe taryfikatory płac ustalające wzrost stawek godzinowych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania czynności pracowników produkcji i tabele stawek godzinowych osobistego zaszeregowania pracowników pozaprodukcyjnych. Ustalono dodatkowo wzrost niektórych dodatków wydajnościowych i wprowadzono nową kategorię zaszeregowania dla operatorów maszyn produkcyjnych. Podwyżki płac obowiązują od 1 kwietnia 2016r. i zostają wypłacane od maja z wyrównaniem za kwiecień. Nadal trwają negocjacje prowadzone przez NSZZ „Solidarność” w firmach związanych z Eldrob tj. w firmie obsługującej chłodnictwo ”JARKO” i obsługującej automatykę i elektrykę „SERWIS” .Ponadto w wyniku zmian organizacyjnych i prowadzonych przez NSZZ ”Solidarność” w ich imieniu negocjacji- automatycy przechodzący do Eldrob z firmy „SERWIS”- otrzymali podwyżkę stawek osobistego zaszeregowania. Ustalono również , że kolejna runda negocjacji w sprawie wzrostu płac dla pracowników obsługi technicznej odbędzie się w Eldrob od 3 sierpnia 2016r.

 

KWIECIEŃ 2016

Dodatek za godziny nadliczbowe. Rozpoczęte w połowie marca 2016r. negocjacje, pomiędzy Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Parys S.A a kierownictwem firmy zakończyły się w kwietniu 2016r. podpisaniem porozumienia, które korzystniej niż dotychczas ustala wysokość wypłacanego dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek będzie wypłacany od kwietnia 2016r. w wysokości 50% od wyliczonego 1% obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia krajowego za godzinę pracy. Jest to długo oczekiwane przez pracowników (zdecydowaną większość stanowią zatrudnione w Parys S.A. Panie) rozwiązanie i porozumienie.

Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w dniu 10.04.2016r. o godz. 15.30 w uroczystej Mszy Świętej w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wilkowie z okazji 10-lecia Parafii, liturgii za ojczyznę oraz z okazji 6 rocznicy tragedii smoleńskiej. Msza Święta odbyła się z udziałem ks. Biskupa, który przybył w eskorcie motocyklistów na Harleyach.

 

LUTY 2016

25 luty. Na zebraniu prezydium PPK przyjęto plan finansowy na rok 2016 oraz podpisano umowę najmu na pomieszczenia biurowe PKK przy ul. Piłsudskiego 18 w Świebodzinie. Omówiono sytuację w niektórych zakładach pracy. Poinformowano o planowanym ”Pikniku Solidarności” na Ośrodku Wypoczynkowym „MARTINEZ” w Lubrzy oraz o obchodach związanych z 35 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.


STYCZEŃ 2016

15 stycznia 2016r.w Świebodzinie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" zakładów pracy powiatu świebodzińskiego i radnymi związanymi z Solidarnością.

Wojewodę oraz uczestników spotkania powitał Bogusław Motowidełko Zca Przewodniczącego ZR i Przewodniczący PKK który jednocześnie pełnił rolę moderatora spotkania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związku: Straży Pożarnej, Parys ,DPS Jordanowo, Postęp, Ikea , Domów Dziecka , Johnson Controls, Nowy Szpital, Seco Warwick, Eldrob i radni Ireneusz Wodniak, Ryszard Górawski i Michał Motowidełko.

Bogusław Motowidęłko przedstawił działalność NSZZ „Solidarność” w powiecie i zakładach pracy, w których są struktury związku. Omówił sytuację na lokalnym rynku pracy - wspomniał m. in. o problemach pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, poruszył sprawę sporu pomiędzy zarządem świebodzińskiego szpitala z pracownikami, nawiązał również do likwidacji Lubuskich Fabryk Mebli i wcześniejszych grupowych zwolnień pracowników w LFM i niektórych zakładach pracy.
Wojewoda odnosząc się do informacji przekazanych na początku spotkania zadeklarował pomoc i chęć współpracy. Wojewoda zadeklarował jest gotowy na spotkanie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” i każdym kto ma jakiś problem lub sprawę do wyjaśnienia. W dalszej części spotkania wojewoda omówił obecną sytuację polityczną w kraju oraz uczestniczył w dyskusji z przedstawicielami Komisji Zakładowych . Poruszono między innymi problemy pracownicze w Domach Pomocy Społecznej, szpitalu, straży pożarnej, zakładach odzieżowych w tym pracy chronionej i firmach związanych z branżą samochodową. W dyskusji nawiązano również do planowanej likwidacji szkoły w powiecie świebodzińskim- w Sieniawie

2016115_160357 (Kopiowanie)

20160115_165805 (Kopiowanie)

20160115_165815 (Kopiowanie) 20160115_165910 (Kopiowanie)

20160115_155736 (Kopiowanie)

20160115_165927 (Kopiowanie)

GRUDZIEŃ 2015

17 grudnia - odbyło się zebranie Prezydium PKK NSZZ ”Solidarność”. Na zebraniu członkowie Prezydium omówili zakończoną kampanię rozwoju związków zawodowych w Seco i Postęp. Przekazano informacje ze spotkania ze starostą Zbigniewem Szumskim w sprawie wzrostu płac w Domach Dziecka, DPS Toporów i Jordanowo oraz w sprawie porozumienia dot. Powiatowej Rady Dialogu Społecznego. Omówiono przebieg negocjacji dot. wzrostu płac w zakładach, gdzie funkcjonuje NSZZ „Solidarność”. Poinformowano o trudnej sytuacji produkcyjnej w niektórych zakładach pracy oraz o przebiegu postępowania procesowego w Sądzie Pracy byłych pracownikó Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świebodzinie - zwanych potocznie "kabelki". Ponadto zaproponowano spotkanie z nowym Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem. Na zakończenie obecni na zebraniu członkowie dzieląc się opłatkiem złożyli sobie nawzajem życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016.

 

13 grudnia 2015r.

34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Msza Św. w intencji ofiar i poległych związkowców w stanie wojennym tradycyjnie odprawiona została w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, którą odprawił dziekan Zbigniew Matwiejów z zaproszonymi księżmi. Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej wystawiła poczet sztandarowy w składzie: Jerzy Dąbrowski –Johnson Controls , Michał Kukuła –IKEA, Tomasz Stolarski –Straż Pożarna . We Mszy Św. uczestniczyły poczty sztandarowe – Związku Sybiraków i Armii Krajowej, które honorowo nieśli harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, LO im. Henryka Sienkiewicza  w Świebodzinie i dwa sztandary Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie oraz Szkół Podstawowych ze Świebodzina Mszę Św. zaszczycili zaproszeni działacze Solidarności z lat osiemdziesiątych i stanu wojennego władze powiatu i miasta reprezentowali :Starosta Zbigniew Szumski, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Przewodniczący Rady Miejskiej -Tomasz Olesiak. Obecni też byli Dyrektorzy niektórych szkół świebodzińskich min. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie mgr Sabina Orlicka i historyk PZSTiZ mgr Krzysztof Kowerko, przedstawiciele Związku Sybiraków, Harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwość w Świebodzinie i PSL ze Świebodzina , członkowie NSZZ „Solidarność” zakładów pracy powiatu świebodzińskiego oraz mieszkańcy Świebodzina. Zarząd Regionu i PKK NSZZ „S” reprezentował Z-ca Przewodniczącego ZR i Przewodniczący PKK Bogusław Motowidełko.

125535 (Kopiowanie)

130034 (Kopiowanie) 125529 (Kopiowanie)

PAŹDZIERNIK 2015


13 października 2015r. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Świebodzinie odbyło się okolicznościowe zebranie Przewodniczących, delegatów Komisji Zakładowych i zaproszonych gości honorowych w związku z obchodami 35 rocznicy powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Zebranych powitał przewodniczący prezydium PKK, z-ca przewodniczącego zarządu regionu Bogusław Motowidełko oraz przewodniczący Zarządu Regionu Maciej Jankowski.

Za pracę, działalność i zaangażowanie na rzecz związku Przewodniczący Zarządu Regionu Maciej Jankowski wręczył dwudziestu osobom ,wyróżnionym przez organizacje zakładowe i PKK, listy gratulacyjne podpisane przez Piotra Dudę i okolicznościowe wydanie albumu „Solidarność” Od komunizmu do Unii Europejskiej” .Wśród wyróżnionych są członkowie „S” z lat osiemdziesiątych i młode pokolenie związku. Podczas zebrania osobom zaangażowanym w tworzenie i rozwój związków zawodowych wręczono list uznaniowy podpisany przez Andrzeja i Piotra Duda.

Podczas drugiej części zebrania tzw. roboczej Przewodniczący ZR i Z-ca Przewodniczącego ZR Bogusław Motowidełko przekazali informacje o działaniach Zarządu Regionu i PKK w ostatnich miesiącach w szczególności o trwających sporach zbiorowych, interwencjach, akcjach związkowych strażaków i oświaty, problemach w niektórych zakładach pracy z terenu PKK i rozpoczynającej się na terenie działania PKK w Świebodzinie kampanii organizowania i rozwoju związku. Po części oficjalnej na przygotowanej przez Muzeum Świebodzińskie i Świebodziński Dom Kultury małej wystawie, przy kawie, uczestnicy zebrania mogli przypomnieć sobie, wydane na przestrzeni ostatnich lat, historyczne plakaty „Solidarności”.

161912 (Kopiowanie)

161404 (Kopiowanie)

161500 (Kopiowanie)

144930 (Kopiowanie)

161439 (Kopiowanie)

161717 (Kopiowanie)

165507 (Kopiowanie)

165533 (Kopiowanie)

165544 (Kopiowanie)

 

09 października 2015r.

,,Mostki PORT 2000” 09.10.2015 akcja transportowców. Na zaproszenie  Andrzeja Grontowskiego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PEKAES w Słubicach oraz kolegów ze związków zawodowych VER.DI. z Niemiec oraz Krajowej Sekcji Transportu Drogowego, dołączyli również koledzy ze związków zawodowych ze Świebodzina- POSTĘP Joanna Sobczyk, JONSON CONTROLS Bogdan Obała i DOM DZIECKA Marek Kozik. Celem całej akcji jest walka o poprawę warunków pracy kierowców, uświadomienie kierowców o ich prawach, zachęcanie  do organizowania się w związek zawodowy oraz uświadomienie im czym jest przestrzeganie prawa pracy a dokładnie czasu jazdy do której bardzo często kierowcy są zmuszani aby ten czas przedłużać wszystkimi możliwymi sposobami, co stwarza niebezpieczeństwo na drodze nie tylko dla nich samych , ale i dla innych użytkowników dróg. Cała akcja przebiegła spokojnie w miłej atmosferze, znaleźli się kierowcy którzy przychylnie na nas reagowali i nie tylko ze strony polskiej ale i za wschodniej części granicy naszego państwa. Było miło i sympatycznie tylko pogoda modła dopisać,, I to by było na tyle, serdecznie pozdrawiam Joanna Sobczyk Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność Postęp Świebodzin.

PIC_0196 (Kopiowanie)

PIC_0202 (Kopiowanie)

PIC_0197 (Kopiowanie)

PIC)0198 (Kopiowanie)

PIC)0199 (Kopiowanie)

PIC_0200 (Kopiowanie)

PIC_0201 (Kopiowanie)

PIC_0203 (Kopiowanie)

 

WRZESIEŃ 2015

17 września - odbyło się zebranie Prezydium PKK NSZZ ”Solidarność”. Na zebraniu członkowie Prezydium zaplanowali zebranie Przewodniczących i Delegatów do PKK na 13 października br. oraz wstępnie ustalili porządek planowanego  zebrania. Omówiono przebieg planowej kampanii rozwoju związków zawodowych w niektórych zakładach powiatu świebodzińskiego. Przekazano informacje ze spotkania ze starostą Zbigniewem Szumskim. Przedstawiono aktualną sytuację w poszczególnych zakładach pracy.

 

Regionalny program szkoleń „rozwój związku „.

W miesiącach czerwiec i wrzesień 2015r. realizowaliśmy kolejne szkolenia pt; „Organizowanie pracowników i rozwój związku”. Zajęcia prowadził Janusz Zabiega trener-ekspert w tej dziedzinie z Działu Szkoleń Komisji Krajowej z Gdańska. Zakończyliśmy I i II część szkolenia dla Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych z terenu działania Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej. W szkoleniu wzięli udział związkowcy z :Johnson Controls , Eldrob , Seco Warwick, Postęp, IKEA, Nowy Szpital w Świebodzinie , DPS Jordanowo, DPS Toporów, Domy Dziecka Komisje z dużym zaangażowaniem realizowały założenia swoich planów rozwojowych, które opracowywane są podczas szkolenia. Koleżanki i koledzy nabywali praktyczne umiejętności przeprowadzania rozmów z pracownikami. Zauważalne są już konkretne korzyści z działalności koleżanek i kolegów . Niektóre organizacje od czerwca tego roku zwiększyły swoją liczebność. Podczas szkolenia opracowano plany rozwojowe do wiosny 2016r.

Od października 2015r. z udziałem organizatorów związkowych z Krajowego Działu Rozwoju Związku na terenie działania PKK rozpocznie się kampania rozwoju i organizowania związku. Kampanią objęte zostały niektóre organizacje zakładowe i zakłady pracy, w których nie ma organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”.


SIERPNIEŃ 2015

21 sierpnia 2015r.

Prezydium PKK NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej w ramach obchodów 35 rocznicy Sierpnia i powstania NSZZ „Solidarność” zorganizowało wspólnie z Komisjami Zakładowymi z naszego terenu imprezę związkową: „Piknik Solidarności” na Ośrodku wypoczynkowym „Martinez” w Lubrzy. Udział wzięło blisko 130 osób , członków związku z rodzinami i znajomymi , z organizacji zakładowych: IKEA, Straż Pożarna, Parys, Szpital Cibórz , Postęp , Nowy Szpital Świebodzin, Eldrob, Seco Warwick. Oprócz dobrego jedzenia , dobrej muzyki i zabawy, jak co roku, uczestnicy wzięli udział w szeregu atrakcjach w tym grach i zabawach z nagrodami . W tym roku większość nagród zgarnęli zawodnicy ”S” z IKEA Piknik jest organizowany kolejny rok od sierpnia 2010r.

20154 (Kopiowanie)

20150 (Kopiowanie) 20152 (Kopiowanie)

20153 (Kopiowanie)

201501 (Kopiowanie)

 

 

Sierpień – 35 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych 1980r. i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

W niedzielę 23 sierpnia 2015r. o godz. 12.00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie odbyła się uroczysta Msza Święta w z okazji 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 1980r. i powstania NSZZ „Solidarność”. Podczas Mszy Świętej przekazane zostały Kościołowi relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko, kapelana i patrona NSZZ „Solidarność”. Opiekuna ludzi prześladowanych i gnębionych przez system komunistyczny. Relikwie przekazaliśmy w podzięce tym wszystkim, którzy tworzyli „Solidarność” i oddawali za związek zdrowie i życie , w podzięce bł. ks. Jerzemu Popiełuszko - Księdzu, który za walkę ze złem zapłacił najwyższą cenę – cenę życia.

Było to jedno z najważniejszych i wyjątkowych wydarzeń sierpniowych na Ziemi Świebodzińskiej pokazujące źródło naszej tożsamości, osadzonej w społecznej nauce Kościoła, którą posługa bł. ks. Jerzego tak bardzo uosabiała. To również ogromna łaska i dar Boży, za który nieustannie dziękujemy. Relikwie spoczęły w Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie, z którym od wielu lat współpracujemy.

Ksiądz Dziekan Proboszcz Zbigniew Matwiejów pielęgnuje pamięć o powstaniu NSZZ „Solidarność”, o ludziach i dziełach, które stały się początkiem przemian 1989 roku: obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego. Wspiera nas w działaniach na rzecz obrony godności, praw społecznych i pracowniczych. Poprzez modlitwę i wsparcie duchowe pomaga nam iść drogą wielkich Polaków, w szczególności św. Jana Pawła II i błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko.

W Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie , od lipca 1981 r., a później w czasie stanu wojennego pełnił posługę duchowną ksiądz proboszcz ( później od 1998r prałat i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie) Sylwester Zawadzki. W okresie stanu wojennego organizował msze patriotyczne, współpracował z „Solidarnością” i „Solidarnością” Rolników Indywidualnych. Relikwie spoczęły w podzięce za siłę i odwagę jaką przynosił działaczom „Solidarności” Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie i pełniący w nim posługę Bożą księża.

Msza św. została odprawiona przez księdza Proboszcza Zbigniewa Matwiejowa, zaproszonych księży : Proboszcza Zbigniewa Nosala i księdza Proboszcza ,Dziekana Jana Romaniuka a specjalny gość , przedstawiciel ks. Biskupa Stefana Regmunta ks. Prałat Eugeniusz Jankiewicz na tą okoliczność wygłosił licznie zgromadzonym wiernym, homilię.

Poczty Sztandarowe wystawione zostały przez: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, Powiatową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej, Powiatowe Komisje Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” z Żar i Nowej Soli, Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” ENEA ze Świebodzina i Zielonej Góry, Związek Sybiraków – koło w Świebodzinie, sztandar, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie, sztandar Armii Krajowej honorowo nieśli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwość z Glińska – Jerzy Wiktor i Jego syn Jan Wiktor.

Honorowymi gośćmi biorącymi udział w Mszy Św. byli członkowie i założyciele NSZZ „Solidarność” w 1980r., Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej z Prawa i Sprawiedliwość Marek Ast z małżonką, Elżbieta Rafalska, Jerzy Materna , Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski z małżonką, Burmistrz Świebodzina Dariusz Bekisz, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski z małżonką Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynka Jan Mazur z małżonką, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie mł. insp. Janusz Raszczuk, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze Maciej Jankowski, Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze i Przewodniczący PKK- Bogusław Motowidełko z małżonką , przedstawiciele Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” Anna Szostak, Dariusz Liniart z małżonką , Danuta Cholma, Danuta Kubicka , Elżbieta Grudzińska, Jerzy Przyłucki, Michał Kukuła, przedstawiciele PKK w Świebodzinie – Krzysztof Siczek, Marek Kozik , Piotr Fabian ,Ewa Plichta , przedstawiciele PKK z Nowej Soli – Grzegorz Chiliński i członkowie NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy powiatu świebodzińskiego między innymi z ELDROB S.A , Johnson Controls – Bogdan Obała , Nowego Szpitala - Stanisław Stefanowicz , z Domu Dziecka, PARYS S.A.- Małgorzata Bentkowska z mężem , Lubuskich Fabryk Mebli, Seco Warwick , Straży Pożarnej – Marcin Naks, IKEA, radni miasta i powiatu świebodzińskiego, kombatanci Armii Krajowej i Związku Sybiraków i ich rodziny , przedstawiciele Prawo i Sprawiedliwość ze Świebodzina – Przewodniczący Michał Motowidełko z małżonką i kilkumiesięcznym synkiem Antonim i członkowie zarządu Barbara Gała, Zbigniew Chitruń, Jolanta Korpowska , Prezes PSL w Świebodzinie –Jolanta Stażewska , Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie Damian Wentland, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Toporowie Katarzyna Patrzek – Lebiotkowska, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. Witolda Biernawskiego w Świebodzinie Sabina Orlicka , pracodawcy ze Świebodzina i powiatu świebodzińskiego, mieszkańcy miasta , rodziny i znajomi członków NSZZ „Solidarność’ z powiatu świebodzińskiego, którzy w całości wypełnili kościół.

Delegacja NSZZ „Solidarność” w składzie: Tadeusz Rzeszótko - założycieli i działacz NSZZ „Solidarność” z lat 80- tych-internowany i więziony w stanie wojennym, Bogusław Motowidełko, Michał Kukuła –przedstawiciel i dziłacz młodego pokolenia NSZZ „Solidarność”- przewodniczący w IKEA na ręce księdza Prałata Eugeniusza Jankiewicza i ks. Proboszcza Zbigniewa Matwiejowa przekazała relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

W dniach 19-26 sierpnia 2015r. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie otwarta była wystawa wystawiona przez NSZZ „Solidarność” poświęcona i wspominająca bł. ks.Jerzego Popiełuszko.

 

1 (Kopiowanie)

10 (Kopiowanie)

11 (Kopiowanie)

13 (Kopiowanie)

16 (Kopiowanie)

17 (Kopiowanie)

18 (Kopiowanie)

30 (Kopiowanie)

26 (Kopiowanie)

19 (Kopiowanie)

4 (Kopiowanie)

 

21 (Kopiowanie)

22 (Kopiowanie)

42 (Kopiowanie)

14 (Kopiowanie)

opiowanie)

5 (Kopiowanie)

9 (Kopiowanie) 33 (Kopiowanie)

 

CZERWIEC 2015

30 czerwca 2015r. doszło do kolejnego spotkania Starosty Świebodzinskiego z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” .

Komunikat prasowy dotyczący spotkania :

Zawiadamiamy, iż w dniu 30 czerwca 2015r. lipca 2014 r. miało miejsce kolejne spotkanie pomiędzy Starostą Świebodzinskim Zbigniewem Szumskim z przedstawicielami Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze i Prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Ziemi Świebodzińskiej ( Oddział Zarządu Regionu ) w Świebodzinie w składzie: Bogusław Motowidełko, Anna Szostak, Piotr Fabian, Marek Kozik. Obie strony deklarują chęć tworzenia podstaw dialogu społecznego w powiecie i proponują utworzenie Powiatowej Rady Dialogu Społecznego. Omówiono przebieg dwustronnych negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek samorządu powiatowego w tym Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej. Ponadto rozmawiano o warunkach zatrudniania obcokrajowców, konieczności monitorowania wpływu agencji pracy tymczasowej na rynek pracy, ustalenia standardów zatrudnienia w powiecie świebodzińskim oraz pomocy przedsiębiorcom zmagającym się z przejściowymi problemami w ich funkcjonowaniu”

Starosta Świebodziński

Zbigniew Szumski

Zca Przewodniczącego Zarządu

Regionu NSZZ „Solidarność”

Bogusław Motowidełko


MAJ 2015

14 maja

Odbyło się spotkanie przedstawicieli prezydium PKK w osobach: Bogusław Motowidełko-Przewodniczący, Piotr Fabian –Zca Przewodniczącego , Anna Szostak i Michał Kukuła –członkowie prezydium ze starostą powiatu świebodzińskiego Zbigniewem Szumskim. Obie strony zadeklarowały chęć tworzenia podstaw dialogu społecznego w powiecie - przedstawiciele PKK proponują utworzenie Powiatowej Rady Dialogu Społecznego, ustalono też że rozpoczną się kolejne, dwustronne rozmowy z „S” w sprawie wynagrodzeń pracowników jednostek samorządu powiatowego w tym Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej (wymieniono poglądy na temat możliwości zawarcia układu zbiorowego dla tych pracowników) ponadto rozmawiano o warunkach zatrudniania obcokrajowców, konieczności ograniczenia wpływu agencji pracy tymczasowej na rynek pracy, ustalenia standardów zatrudnienia w powiecie świebodzińskim oraz pomocy przedsiębiorcom zmagającym się z przejściowymi problemami dot. ich funkcjonowania.

 

12 maja. Na zebraniu prezydium PPK omówiono:

1.Obchody związane z 35 rocznicą Sierpnia 1980 roku i powstania NSZZ” SOLIDARNOŚĆ” -23 sierpnia o godz.12.00Msza Św. Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w trakcie której zostaną przekazane relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki-uroczystości miejsko – powiatowe.

-21 sierpnia Piknik Solidarności dla członków związku i ich rodzin z organizacji zakładowych

2.Organizację i sytuację związków zawodowych w niektórych zakładach

3.Spotkanie ze starostą Zbigniewem Szumskim (14 maja 2015r.) na którym przedstawimy propozycje rozpoczęcia rozmów na temat:

-powołania Powiatowej Rady Dialogu Społecznego

- warunków zatrudniania obcokrajowców

- ograniczenia wpływu agencji pracy tymczasowej

-standardów zatrudnienia w powiecie świebodzińskim oraz pomocy przedsiębiorcom zmagającym się z przejściowymi problemami dot. ich funkcjonowania.

4.Organizowanie związku –kampania w Docdata ; rozwój związku - dwa szkolenia dot. rozwoju związku i kampania rozwoju październik-listopad

5.Solidarność pomaga pracownikom firmy Z.E.M. w Świebodzinie

 

LUTY 2015

 

09 lutego – odbyła się kolejna runda mediacji Nowym Szpitalu w Świebodzinie – strony sporu zbiorowego ustaliły, że projekt związkowy dotyczący zmian w tabelach wynagradzania jest podstawą do negocjacji stron i prac podczas dwóch kolejnych spotkań roboczych. Ustalono, że takie spotkania dwustronne odbędą się 20 lutego i 11 marca. Obie strony deklarują chęć rozwiązania sporu poprzez porozumienie. Rozmawiano też o czwartym żądaniu – wypłaty nadwykonań z chęcią znalezienia dobrego rozwiązania dla obu stron. Przypominamy, że w grudniu 2014r związki zawodowe przeprowadziły pikietę pod Szpitalem w ramach trwającej akcji protestacyjno-strajkowej.

 

STYCZEŃ 2015

30 stycznia - miało miejsce kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami Docdata Fulfilment Sp. z o. o. w osobach Pana Dyrektora Dariusza Krasinkiewicza i Pani Specjalistki od Marketingu Elżbiety Stachowiak z przedstawicielami Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" z Zielonej Góry i Prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Ziemi Świebodzińskiej (Oddział Zarządu Regionu) w Świebodzinie w składzie: Bogusław Motowidełko, Anna Szostak, Piotr Fabian, Krzysztof Siczek Spotkanie rozpoczęto od zwiedzenia (obejrzenia) nowej hali produkcyjnej i zapoznania się z warunkami pracy. Omówiono zasady komunikowania się NSZZ „Solidarność” z pracownikami Docdata oraz dialogu związku z pracodawcą w najbliższym czasie. Ustalono, że związek zorganizuje spotkania z pracownikami Docdata celem omówienia warunków pracy i spraw pracowniczych. Najbliższe takie spotkania planowane są na miesiąc marzec.

27 stycznia. Na zebraniu PPK omówiono:

-przebieg sporu zbiorowego w Szpitala tj. m.in. o terminie mediacji, o przebiegu dotychczasowo prowadzonych rozmowach oraz o projekcie PKK.

-spotkanie w firmie Docdata. Wyznaczono osoby biorące udział w spotkaniu.

-35 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Krajowe obchody rocznicy zaplanowane są na 22.08.br. w Warszawie.

-członkowie Prezydium przyjęli plan finansowy na rok 2015.

-omówiono sytuację w niektórych zakładach pracy

Od pierwszych dni Nowego Roku kontynuowana jest kampania na rzecz rozwoju związku w IKEA. Członkowie prowadzą działania po wcześniejszym opracowaniu planu wspólnie z Zarządem Regionu i organizatorami związkowymi z działu rozwoju Komisji Krajowej.

15 stycznia – Warszawa – Zarząd IKEA Industry odbiera wyróżnienie „Pracodawca przyjazny pracownikom” Dla przypomnienia jest to konkurs organizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność’ i była to jego siódma edycja. Komisja Certyfikacyjna konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” wyłoniła laureatów VII edycji konkursu. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów do tego konkursu mogą zgłaszać podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”. Laureaci konkursu nabywają uprawnień do Certyfikatu Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął po raz kolejny Prezydent RP . Zgłoszenie do konkursu wysłała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki WEST w Zbąszynku.

„Konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom, jest konkursem niezwykłym z kilku powodów. Po pierwsze odbywa się pod patronatem Prezydenta RP za co serdecznie dziękujemy, powód drugi te certyfikaty są wręczane w tym szczególnym dla nas miejscu, jednym z najważniejszych jakim jest Pałac Prezydencki i wreszcie to jedyna w Polsce nagroda, którą pracownicy przyznają pracodawcom – powiedział podczas gali Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zdjecie0288

Zdjecie0291

Zdjecie0296 Zdjecie0298

Zdjecie0292

Zdjecie0295

 

8 stycznia – Nowy Szpital w Świebodzinie -kolejna runda mediacji nie przynosi pozytywnych rozstrzygnięć dla pracowników Szpitala. Strona związkowa zaproponowała opracowanie zmian do obowiązujących tabel wynagradzania jako kolejną propozycję rozwiązania trwającego konfliktu i sporu dotyczącego żądania numer 1 i 2 . Prezes Szpitala stwierdził, że realne jest porozumienie w sprawie udziału pracowników w podziale pieniędzy tzw. nadwykonania .Ustalono, że kolejna runda mediacji odbędzie się 9 lutego 2015r.

 

GRUDZIEŃ 2014

08 -31 grudnia – Z udziałem organizatorów związkowych z działu rozwoju związku Komisji Krajowej przeprowadziliśmy kampanię rozwoju związku w IKEA Industry. Koleżanki i koledzy z Komisji Zakładowej wcześniej tj. w sierpniu 2014 uczestniczyli w szkoleniu „rozwój związku” – kolejna edycja szkolenia dla Komisji IKEA. Szkolenie prowadził Janusz Zabiega z Działu Szkoleń Komisji Krajowej na terenie firmy, następnie został przygotowany plan działań na czas kampanii. Informujemy, że zanotowaliśmy i notujemy obecnie ciągły wzrost członków w „Solidarności” w IKEA .

 

13 grudnia 2014r.

33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Msza Św. w intencji ofiar i poległych związkowców w stanie wojennym odprawiona została w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, którą odprawił dziekan Zbigniew Matwiejów z zaproszonymi księżmi. Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej wystawiła poczet sztandarowy w składzie: Aleksandra Gołek- Solidarność DPS Jordanowo ,Jerzy Dąbrowski - Solidarność Lubuskie Fabryki Mebli , Marek Kozik członek prezydium PKK NSZZ „S”.-Slidarnośc Domy Dziecka We Mszy Św. uczestniczyły poczty sztandarowe – Związku Sybiraków i Armii Krajowej, które honorowo nieśli harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, LO im. Henryka Sienkiewicza  w Świebodzinie i dwa sztandary Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, Zespółu Szkół Katolickich oraz Szkół Podstawowych ze Świebodzina Mszę Św. zaszczycili zaproszeni: działacze Solidarności z lat osiemdziesiątych i stanu wojennego min. Kazimierz Hukiewicz , Bogdan Bardelas . władze powiatu i miasta reprezentowali :Starosta Zbigniew Szumski, Burmistrz Świebodzina-Dariusz Bekisz, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Przewodniczacy Rady Miejskiej -Tomasz Olesiak. Obecni też byli Dyrektorzy niektórych szkół świebodzińskich min. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie mgr Sabina Orlicka i historyk PZSTiZ mgr Krzysztof Kowerko, przedstawiciele Związku Sybiraków , Harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwość w Świebodzinie , członkowie NSZZ „Solidarność” zakładów pracy powiatu świebodzińskiego oraz mieszkańcy Świebodzina. Zarząd Regionu i PKK NSZZ „S” reprezentował Z-ca Pzrewodniczacego ZR i Przewodniczący PKK Bogusław Motowidełko.

zdjecie0228

zdjecie0229

zdjecie0230

zdjecie0231

zdjecie0232

 

11 grudnia - Nowy Szpital w Świebodzinie – nadal trwa spór zbiorowy i pogotowie protestacyjno-strajkowe. Po wyznaczeniu przez Ministerstwo Pracy mediatora, którym jest Pan Roman Rutkowski, odbyła się pierwsza rudna mediacji. Zarząd Szpitala podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, że nie może spełnić żądań objętych sporem zawartych w protokole rozbieżności tj:

1.Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla każdego zatrudnionego w NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. w wysokości 300, 00 zł do płacy zasadniczej od dnia 01 września 2014r.

2.Zabezpieczania środków finansowych na podwyżki płac w corocznym budżecie finansowym NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. poczynając od 2014r.

4. Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń z nadwykonań przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie Sp.z o.o. poczynając od 2014r

Ponieważ związki zawodowe podtrzymały swoje żądania wyznaczono kolejna rundę mediacji na dzień 8 stycznia 2015r.

Spór zbiorowy w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o.o.

03 grudnia 2014r. – pikieta solidarnościowa pod Nowym Szpitalem w Świebodzinie zorganizowana przez PKK NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Pikieta to poparcie wszystkich organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” powiatu świebodzińskiego i lokalnego społeczeństwa dla protestujących pracowników Szpitala i ich słusznych żądań w sprawie wzrostu wynagrodzeń. Od lutego br. trwają negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń, wypłaty premii z zysku i wypłaty tzw.nadwykonań.

Do sierpnia pracodawca nie uwzględnił słusznych żądań związków zawodowych – NSZZ „S" oraz  Pielęgniarek i Położnych. Związki zawodowe są popierane przez cały personel szpitala. We wrześniu 2014r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. i Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o.o. zgłosiły i rozpoczęły spór zbiorowy z pracodawcą . Przedmiotem sporu są następujące żądania :

1.Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla każdego zatrudnionego w NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. w wysokości 300, 00 zł do płacy zasadniczej od dnia 01 września 2014r.

2.Zabezpieczanie środków finansowych na podwyżki płac w corocznym budżecie finansowym NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.poczynając od 2014r.

3.Corocznej wypłaty premii z osiągniętego zysku - nie mniej niż 10% utworzonego w ten sposób funduszu premiowego z zysku w NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. poczynając od 2014r.

4.Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń z nadwykonań przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie Sp.z o.o. poczynając od 2014r

Odbyło się kilka rund rokowań, które nie przyniosły pozytywnych rozwiązań dla pracowników. Prezes szpitala opuścił rokowania bez podpisania protokołu rozbieżności. Odmówił również podpisania takiego protokołu po wniosku związków zawodowych. Nie podpisał też wcześniejszych uzgodnień w sprawie wypłaty premii z zysku. Sytuacja stała się bardzo trudna dla pracowników. Prawie wszyscy pracownicy w przeprowadzonym głosowaniu zgodzili się na strajk lub inne formy protestu. Związki zawodowe ogłosiły pogotowie protestacyjno-strajkowe. Dotychczas po dodatkowym spotkaniu w dniu 02 grudnia2014r. podpisano porozumienie jedynie w sprawie wypłaty, do 19 grudnia 2014r., jednorazowej premii z zysku za rok 2013 w wysokości 10% utworzonego w ten sposób funduszu premiowego. Dzięki determinacji negocjujących i protestujących związkowców pracownicy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe przed Świętami Bożego Narodzenia. Ponieważ nie są to duże pieniądze a pozostałe żądania nadal nie są spełnione przez pracodawcę spór trwa nadal i wszedł w fazę mediacji. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie mediatora przez ministerstwo pracy. Protestujący związkowcy i pracownicy ze Szpitala oraz prezydia PKK i Zarządu Regionu zapowiadają dalsze akcje związkowe jeżeli pracodawca nie uwzględni słusznych, pozostałych żądań.

Pikietę prowadził Bogusław Motowidełko Z-ca Przewodniczącego ZR. Podczas pikiety głos zabrała również wiceszefowa Solidarności w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Krystyna Podhorodecka oraz uczestniczący Przewodniczący i członkowie innych Komisji Zakładowych: Michał Kukuła(IKEA), Marek Kozik(Domy Dziecka), Jerzy Dąbrowski(LFM), Marcin Naks(Straż Pożarna), Paweł Herra(ELDROB). Głos zabrali też przedstawiciele Szpitala w Krośnie Odrzańskim podkreślając swoje poparcie dla protestujących pracowników szpitala świebodzńskiego. W pikiecie uczestniczyli związkowcy NSZZ „S” z następujących zakładów pracy powiatu świebodzinskiego: IKEA, PARYS, ELDROB, Straż Pożarna w Świebodzinie, LFM, POSTĘP, DPS Jordanowo, DPS Toporów, Seco Warwick, Domy Dziecka, Nowy Szpital. Protest wspierali obecni na pikiecie pracownicy i związkowcy ze szpitala w Krośnie Odrzańskim, przedstawiciele Prawo i Sprawiedliwość ze Świebodzina z radnym powiatowym Michałem Motowidełko oraz mieszkańcy Świebodzina i Glińska.

0210

0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

 

02 grudnia zebranie prezydium PKK omówiono:

-sprawy organizacyjne Pikiety 03 grudnia2014r.pod Szpitalem

-Mszę św. w intencji ofiara stanu wojennego 13 grudnia

-dalsze działania DOCDATA

-wstępnie – 35 rocznicę sierpnia

 

01 grudnia –kolejne zebranie z Komisją Zakładową IKEA – omówienie spraw organizacyjnych dotyczących kampanii rozwój związku.


LISTOPAD 2014

W Szpitalu po zakończeniu rokowań i odmowie przez Prezesa Szpitala podpisania protokołu rozbieżności wspólna reprezentacja związków zawodowych ogłosiła pogotowie protestacyjno-strajkowe

17 listopada – przy współudziale organizatorów z Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej rusza kampania „rozwój związku” w IKEA.

19 listopada - odbyło się nadzwyczajne zebranie Przewodniczących Komisji i delegató do PKK w sprawie sytuacji w Szpitalu . Postanowiono na znak solidarnościowego wsparcia przeprowadzić pikietę pod Szpitalem.

24 listopada – zebranie członków związku z PPH Postęp i Komisji Zakładowej w sprawie negocjacji zmian w Regulaminie Wynagradzania, Regulaminie Pracy oraz uzgodnień w sprawie tzw. godzin związkowych Przewodniczącej Komisji i treści umowy w sprawie korzystania z pomieszczenia dla związku i urządzeń technicznych

24 listopada –zebranie z Komisją Zakładową IKEA – omówienie spraw organizacyjnych dotyczących kampanii rozwój związku


PAŹDZIERNIK 2014

10 października – kolejna runda rokowań w Szpitalu – ustalono wypłate premii z zysku w wysokości 10% utworzonego od zysku funduszu premiowego na dzień 19 grudnia 2014r.; pozostały trzy żądania do spełnienia przez pracodawcę .

08-09 października – Krajowy Zjazd Delegatów – Bogusław Motowidełko został wybrany członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

WRZESIEŃ 2014

Nowy Szpital w Świebodzinie 03 września – zebranie związkowe, powołanie wspólnej reprezentacji związkowej NSZZ „solidarność” i Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych . Wystąpienie z żądaniami – rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego

Pikieta 09 września w Tarnowie Podgórnym k/Poznania w sprawie obrony praw związkowych i pracowniczych w sieci sklepów LIDL na terenie Polski .

Pikieta pod centralą LIDL w Tarnowie Podgórnym to kolejna część trwającej od stycznia 2014r. ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji wsparcia pracowników LIDL w tym zwolnionych Przewodniczącej i Z-cy Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w LIDL Polska. Pikietujących członków związku przywitał Alfred Bujara Przewodniczący Sekretariatu Handlu i Usług NSZZ „Solidarność”. Zebrani okrzykami „Solidarność, Solidarność” rozpoczęli protest przed bramą wjazdową do centrum LIDL. Alfred Bujara poinformował o dotychczasowych działaniach naszego związku w obronie zwolnionych i w obronie wolności związkowych w LIDL Polska.
O problemach pracowników LIDL oraz o akcjach związkowych informowali również przedstawiciele Regionów, których członkowie związku wzięli udział w pikiecie.Wśród nich Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu Zielonogórskiego –Bogusław Motowidełko. Odczytano postulaty NSZZ „Solidarność” w LIDL Polska a delegacja naszego związku przekazała petycję Zarządowi LIDL. Wśród uczestników pikiety byli przedstawicieli naszych organizacji zakładowych z terenu działania Powiatowej Komisji Koordynacyjnej : Straż Pożarna Świebodzin, Parys, Nowy Szpital w Świebodzinie,Eldrob,Johnson Control(były Keiper) Świebodzin, Zastal,LFM, IKEA
( były Swedwood )

Postulaty KZ NSZZ „Solidarność” w LIDL Polska:

-podpisanie porozumienia o współpracy

-rozwiązanie problemów zgłoszonych pracodawcy

-zwiększenie zatrudnienia

-zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony

-przestrzeganie przepisów prawa pracy

-poszanowanie prawa pracowników do zrzeszania się

-utworzenie funduszu socjalnego

-przywrócenie do pracy zwolnionych działaczy związkowych

Poniżej zdjęcia z pikiety

 


29 września – kolejne spotkanie z pracownikami DOCDATA , omówiono niektóre sprawy pracownicze i warunki pracy

23 i 29 września – rokowania w ramach sporu zbiorowego w Nowym Szpitalu w Świebodzinie

17 września zebranie z Komisja Zakładową PARYS S.A.– omówienie zasad rozliczania czasu pracy w firmie .Tego samego dnia w siedzibie PKK odbyło się również zebranie z Przewodniczącym Maciejem Góraś i Jego Zastępcą w sprawie toczących się w SPZOZ Nowy Dworek negocjacji płacowych

11 września spotkanie Przewodniczącego Zarządu Regionu Macieja Jankowskiego i Z-cy Przewodniczącego Bogusława Motowidełkoz Okregowym Inspektorem Pracy Franciszkiem Grześkowiakiem i Z-cą Okręgowego Inspektora Pracy Zdzisławem Klimem w sprawie przestrzegania prawa pracowniczych i związkowych w niektórych firmach w Regionie również na terenie Świebodzina i powiatu.

10 września – pierwsze spotkanie z pracownikami DOCDATA – Michał Kukuła i Bogusław Motowidełko ze strony PKK przekazali informację o spotkaniu z kierownictwem firmy w dniu 11 lipca. Ponadto pracownicy informowali nas o zmieniających się warunkach pracy i polepszających się warunkach umów o pracę co ich zdaniem może być efektem wcześniejszych interwencji „Solidarności”


SIERPIEŃ 2014

24 sierpnia 2014 z okazji 34 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 1980roku i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego„Solidarność” odprawiona została uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.Msza koncelebrowana była przez dziekana dziekana Zbigniewa Matwiejów , we Mszy brał również udział proboszcz Zbigniew Nosal i dziekan Jan Romaniuk. We Mszy św. uczestniczyli zaproszeni przez Powiatową Komisję Koordynacyjną : starosta powiatu świebodzińskiego Zbigniew Szumski , Burmistrz Świebodzina Dariusz Bekisz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie Tomasz Olesiak, Z-ca Przewodniczącego ZR NSZZ”S” Zielona Góra Bogusław Motowiedełko , poczty sztnadarowe

PKK NSZZ „S w Ziemi Świebodzińskiej i Związku Sybiraków przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ „S” z członkami związku z terenu powiatu świebodzińskiego i Regionu Zielonogórskiego , przedstawiciele Prawo i Sprawiedliwość z powiatu świebodzińskiego z Przewodniczącym Komitetu w Świebodzinie Michałem Motowidełko

22 sierpnia –Piknik „Solidarności” – jak każdego roku w ramach dni obchodów sierpnia 80 i powstania NSZZ „S” zorganizowaliśmy Piknik „Solidarności” w Ośrodku wypoczynkowym Martinez w Lubrzy. Oprócz dobrego poczęstunku towarzyszyły nam fajne nagrania i wesołe konkursy. Udział wzięli związkowcy i ich rodziny z : Nowy Szpital , DPS Toporów , Parys , DPS Jordanowo, Postęp,Straż Pożarna , ELDROB , Seco Warwick.

20 sierpnia podczas kolejnej rundy negocjacji Prezes Eldrob z Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” ELDROB S.A. uzgodnił wysokości zasady podwyzek płąc w Eldrob S.A. oraz terminy i zasady wprowadzenia podwyżek płąc w firmach podległych . Według naszych informacji jest to jedna z najwyższych podwyżek płac w mieście w ostatnim czasie na produkcyjnych ,specjalistycznych stanowiskach pracy

LIPIEC 2014

22 lipca w Szpitalu Świebodzińskim doszło do kolejnej rundy negocjacji związków zawodowych w tym NSZZ „Solidarność” z pracodawcą w sprawie ustalenia wzrostu wynagrodzeń , wypłaty premii z zysku i nadwykonań.Nie osiągnięto porozumienia.

21 lipca 2014. Posiedzenie prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” na którym omówiono :

1.Spotkanie z kierownictwem firmy Docdata

2.Sprawy organizacyjne dotyczące obchodów w związku z uroczystościami „Sierpnia 1980r.”dotyczące wysłania zaproszenia do wszystkich komisji zakładowych oraz osób, które będą w poczcie sztandarowym.

3.Wyznaczono Pana Michała Kukułę jako odpowiedzialnego za organizację Pielgrzymki Ludzi Pracy.

17 lipca w IKEA (były Swedwood) rozpoczęto przygotowania do kolejenje kampanii „rozwój związku„. Janusz Zabiega z Działu Szkoleń Komisji Krajowej i Bogusław Motowidełko –ZR Zielona Góra na zebraniu z Komisją Zakładową w IKEA omówili zasady i cle i jak rozwijać związek a Janusz Zabiega przypomniał podstawy szkoleniowe tym zakresie.

16 lipca – rozpoczęły się negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Eldrob i firmach zależnych JARKO i SERWIS. Została omówiona sytuacja zakładu i warunki pracy pracowników.

14 lipca w Starostwie Powiatowym z udziałem Starosty Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego , W-ce Starosty Jakuba Jareckiego , Dyrektorek DPS-ów i przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Domów Opieki Społecznej w Jordanowie –Iwona Janik i Toporowie-Beata Cybulska, Krystyna Sadło oraz Bogusława Motowidełko – Region Zielonogórski NSZZ „S” odbyła się runda negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń w DPS. Uzgodniono wzrost wynagrodzeń w DPS Toporów , natomiast w sparwei Jordanowi negocjacje przełożono na kolejny termin.

14 lipca Dyrektor zarządzający DOCDATA Stefan van Hoof podczas rozmowy z dziennikarzami Gazety Świebodzińskiej zapewnił, że firma otwarta jest na rozmowy z Solidarnością. do spotkania z przedstawicielami Docdaty doszło 11 lipca br. Komunikat prasowy dotyczący spotkania .
Zawiadamiamy, iż w dniu 11 lipca 2014 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy przedstawicielami Docdata Fulfilment Sp. z o. o. w osobach Pana Dariusza Krasinkiewicza oraz mec. Piotra Małkiewicza z przedstawicielami Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" z Zielonej Górze i Prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Ziemi Świebodzińskiej ( Oddział Zarządu Regionu ) w Świebodzinie w składzie: Bogusław Motowidełko, Anna Szostak, Michał Kukuła, Piotr Fabian. Przedmiotem spotkania było omówienie charakterystyki usług świadczonych przez firmę oraz związanego z tym faktem systemu organizacji pracy. Strony zadeklarowały, iż kolejne spotkanie nastąpi po otwarciu rozbudowanego zakładu Docdata Fulfilment Sp. z o.o., co planowane jest na miesiąc wrzesień br.

03 lipca w Szpitalu Świebodzińskim doszło do kolejnych negocjacji związków zawodowych w tym NSZZ „Solidarność” z pracodawcą w sprawie ustalenia wzrostu wynagrodzeń , wypłaty premii z zysku i nadwykonań.Negocjacje prowadzone są z udziaęłm nowego Prezesa Szpitala

03 lipca zebranie w Sali zebrań PKK z Komisją Zakładową z Seco Warwick w sprawie rozwoju związku

CZERWIEC 2014

17 czerwca Prezes PPH Postęp S.A. nie uzgadniając wcześniej zmian w Regulaminie Wynagradzania z Komisją Zakładową NSZZ „S” PPH Postęp S.A.pismem z dnia 17 czerwca skierowanym do Zarządu Regionu z wiadomością do Komisji Zakładowej i Okręgowej Inspekcji Pracy Prezes Postęp S.A. poinformował, że ze swojej strony zakończył tok postępowania w tej sprawie.

Również od czerwca rozpoczęły się rozmowy Komisji Zakładowej Straży Pożarnej z Komendantem Straży w sprawie Regulaminu Nagród i Zapomóg

17 czerwca 2014. Posiedzenie prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” na którym omówiono:

1.Kroki podjęte przez zarząd i właścicieli Docdata w związku z pismem wysłanym przez PKK w Świebodzinie oraz próbkę zorganizowania spotkania z zarządem firmy Docdata.

2. Omówiono sytuację dot.warunków zatrudnienia oraz warunków pracy w firmie „Postęp” w Świebodzinie –Komisja Zakładowa wystosowała pismo do prezesa firmy. Dom Pomocy Społecznej w Toporowie – informacja o planowanym wystosowaniu pisma przez Komisję Zakładową dot. negocjacji w sprawie wzrostu płac w 2015r.

3.Omówiono odprowadzanie składek przez wszystkie komisje zakładowe na terenie powiatu świebodzińskiego.

13 i 16 czerwca kolejne negocjacje w Nowym Szpitalu w Świebodzinie nie dały pozytywnych rozwiązań dla pracowników

11 czerwca zebranie Komisją Zakładową Nowego Szpitala – przygotowania do negocjacji podwyżek płac , wynagrodzenia z nadwykonań , premii z zysku. Omówiono też inne sprawy i problemy pracownicze

 

MAJ 2014

23 maja pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu w nowym składzie –Bogusław Motwidełko wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Regionu

12 maja 2014 na zebraniu członkowie Prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Świebodzinie wybrali zgodnie z uchwałą nr 4/2014 i nr 5/2014 Pana Piotra Fabiana i Krzysztofa Siczek na Zastępców Przewodniczącego PKK oraz Panią Aleksandrę Gołek na skarbnika PKK.

Ponadto omówiono treść pisma wysłanego do zarządu Docdata dotyczącego nieprawidłowości związanych ze sposobem zatrudnienia i traktowania pracowników przez powyższą firmę.
Omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące Mszy Św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w związku z uroczystościami „Sierpnia 1980r.”

09 maja w Zielonej Górze odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” i wybory regionalnych władz związku. Na zebraniu obecni byli również delegaci z powiatu świebodzińskiego. Przewodniczącym Regionu został Maciej Jankowski. Wybrano  Zarząd Regionu, w którym są przedstawiciele  z naszego terenu: Anna Szostak , Bogusław Motowidełko i Michał Kukuła oraz Tomasz Stolarski członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Bogusław Motowidełko został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” członkiem został Przewodniczący PKK-  Bogusław Motowidełko.

 

KWIECIEŃ 2014

29 kwietnia w Świebodzinie w Domu Kultury w Świebodzinie odbyło się zebranie wyborcze, na którym delegaci z organizacji zakładowych i międzyzakładowych wybrali  Przewodniczącego i Prezydium PKK. Przewodniczącym Powiatowej komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzinskiej na kadencję 2014-2018 został wybrany Bogusław Motowidełko(Eldrob) Członkami Prezydium zostali wybrani  : Piotr Fabian(SECO), Aleksandra Gołek(DPS Jordanowo), Marek Kozik(Domy Dziecka), Jolanta martenowska(Parys), Stanisław Mosiejko(Dom Kultury), Krzysztof Siczek(LFM), Anna Szostak(Parys), Michał Kukuła(IKEA)

22 kwietnia kolejne zebranie Komisji Zakładowej Postęp S.A. w sprawach Regulaminu Wynagradzani oraz innych spraw związkowych i pracowniczych

08 kwietnia . Posiedzenie prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” na którym omówiono :

1.Podjęto uchwały w sprawach administracyjnych

2.Podjęto uchwałę w sprawie zwołania zebrania wyborczego do PKK i ustalono termin zebrania wyborczego Sprawy organizacyjne dotyczące obchodów w związku z uroczystościami „Sierpnia 1980r.”dotyczące wysłania zaproszenia do wszystkich komisji zakładowych oraz osób, które będą w poczcie sztandarowym.

3.Omówiono dalsze działania w sprawie DOCDATA

4.B.Motowidełko przekazał informacje w sprawie LIDL i dalszych działań Komisji Krajowej w tej sprawie.

07 kwietnia w biurze PKK odbyło się zebranie z Komisją Zakładową PPH Postęp S.A.w sprawie wypracowania stanowiska Komisji dotyczącego zmian w Regulaminie Wynagradzania


MARZEC 2014

Związkowcy Regionu Zielonogórskiego w akcji na tzw. „groszówkę” -01 marca 2014r.

Związkowcy Regionu Zielonogórskiego zgodnie z harmonogramem działań 01 marca 2014 w godzinach 12.00 – 14.00 przeprowadzili kolejną akcję protestacyjną w LIDL pod tzw. nazwą „groszówka”. Nasza grupa weszła do sklepu przy ulicy Staszica. Po wypełnieniu koszyków i założeniu koszulek związkowych ustawialiśmy się przemiennie w kolejkach do kolejnych kas. Przy kasach płaciliśmy groszówkami. W ten sposób wydłużyliśmy kolejki przy kasach. Długie liczenie przez kasjerki skutecznie opóźniło obsługę klientów i zaczęły się tworzyć kolejki. Kasjerki przychylnie odniosły się do nas i do przeprowadzanej akcji. Pod sklepem druga grupa związkowców rozdawała w tym czasie ulotki informując o tym, jak traktowani są pracownicy sklepów LIDL i w jakim celu prowadzony jest protest.

-Klienci reagowali różnie. Część po wysłuchaniu wyjaśnień pod sklepem zrezygnowała z zakupów. Większość klientów z ciekawością, ze zrozumieniem i wrażliwością na sprawy pracowników LIDL czekała w kolejkach. Znalazły się również takie osoby co ze złością odniosły się do naszej akcji – dobrze, że nie do samych pracowników LIDL - wyjaśnia Bogusław Motowidełko koordynujący z Mirosławem Trubaczem akcję w środku sklepu i Bożena Pierzgalska z grupą związkowców przed sklepem, udzielając klientom i przybyłym przedstawicielom lokalnych mediów informacji o prowadzonej akcji protestacyjnej.


Domagamy się :

-przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionych związkowców

-utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

-zwiększenia zatrudnienia

-godnych warunków pracy i godnej płacy

 

 

W marcu zakończyły się wybory do zakładowych władz NSZZ „Solidarność” we wszystkich organizacjach zakładowych , międzyzakładowych i oddziałowych będących w strukturach PKK NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej która jest oddziałem Regionu Zielonogórskiego. Wybrano delegatów na WZD Regionu oraz elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu.

LUTY 2014

20 lutego –Nowy Szpital - rozpoczęto negocjacje w sprawie: wzrostu wynagrodzeń , premii z zysku , nadwykonań

W ramach ogólnopolskiej akcji 21 lutego 2014r. przed marketami sieci Lidl w regionie Zielonogórskim – Zielona Góra i Świebodzin, członkowie „Solidarności” z Wodociągów , Oświaty , Steinpol , ND Polska , Seco w Świebodzinie, Domów Dziecka w Świebodzinie rozdali ulotki informując o przyczynach akcji i wzywając lokalne społeczeństwo o zaniechanie zakupów w tej sieci sklepów w lutym 2014r. Poza nielicznymi wyjątkami większość klientów ze zrozumieniem odniosła się do prowadzonej akcji.

Pod marketem w Zielonej Górze przy ul. Staszica zorganizowano także krótki briefing dla licznie zgromadzonych dziennikarzy. Bogusław Motowidełko – członek prezydium ZR koordynujący akcję przedstawił przyczyny i przebieg akcji: „W ten sposób zwracamy uwagę i informujemy klientów o sytuacji pracowników Lidla. Lidl zwolnił Przewodniczącą i Jej Zastępcę. W ostatnich latach Lidl ograniczył zatrudnienie, choć obroty tej firmy znacząco rosną. Pracownicy – zarówno kasjerki, jak i pracownicy centrów dystrybucyjnych – są przeciążeni, rzadko mają dni wolne od pracy, nie mają Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego pracodawca nie chce utworzyć”. Bogusław Motowidełko zapowiedział, że jest to początek długotrwałej akcji o przywrócenie naszej koleżanki i kolegi do pracy o utworzenie funduszu socjalnego, zwiększenie zatrudnienia i poprawy warunków pracy .Krótkich wywiadów prasowych udzielili też rozdający ulotki Elżbieta Grudzńska, Mirosław Trubacz, Ryszard Siewruk i Piotr Fabian w Świebodzinie.

 

STYCZEŃ 2014

09-01-2014r odbyło się zebranie Prezydium PKK, na którym członkowie Prezydium przyjęli plan finansowy na rok 2014. Ponadto omówiono sytuację w niektórych zakładach pracy: min. Domu Dziecka- omówiono prawdopodobne działania w razie wystąpienia sporu zbiorowego.

Zaplanowano kolejne akcje dotyczące Docdata. Na lutowym zebraniu Prezydium PKK podejmie decyzje w sprawie.

GRUDZIEŃ 2013

32 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Msza Św. w intencji ofiar i poległych związkowców w stanie wojennym, tradycyjnie odprawiona została w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, którą odprawił dziekan Zbigniew Matwiejów z zaproszonymi księżmi - ks. Dziekan Zygmunt Zimnawoda. i ks. kan. Zbigniew Nosal. Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej wystawiła poczet sztandarowy w składzie: Mieczysława Dąbrowska – Solidarność ELDROB ,Michał Kukuła - Solidarność Swedwood , Potr Fabian członek prezydium PKK NSZZ „S”.

Mszę Św. zaszczycili zaproszeni: działacze Solidarności z lat osiemdziesiątych i stanu wojennego Krzysztof Pacak, Kazimierz Hukiewicz, Starosta Zbigniew Szumski, w-ce Starosta Jakub Jarecki, Burmistrz Świebodzina-Dariusz Bekisz, Przewodniczący Rady Miejskiej -Tomasz Olesiak, wójt Gminy Lubrza: Ryszard Skonieczek, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie mgr Sabina Orlicka i historyk PZSTiZ mgr Krzysztof Kowerko, przedstawiciele Związku Sybiraków na czele z Prezesem Związku Tadeuszem Wiśniewskim, Harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwość w Świebodzinie na czele z Przewodniczącym – Michałem Motowidełko, członkowie NSZZ „Solidarność” zakładów pracy powiatu świebodzińskiego oraz mieszkańcy Świebodzina. Zarząd Regionu i PKK NSZZ „S” reprezentował członek prezydium ZR i Przewodniczący PKK Bogusław Motowidełko. We Mszy Św. uczestniczyły poczty sztandarowe – Związku Sybiraków i Armii Krajowej, które honorowo nieśli harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, LO im. Henryka Sienkiewicza  w Świebodzinie i dwa sztandary Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie.


Przywitaliśmy premiera „Złotego Donka” w Świebodzinie

Piątkowe popołudnie 6 grudnia 2013r Plac Jana Pawła II godzina 15.00 fanfarami i okolicznościowym hymnem przywitaliśmy specjalnego gościa

„ukochanego premiera Złotego Donka” – słynny styropianowy pomnik premiera Donalda Tuska, który stanął przy wejściu do Ratusza.

Na zorganizowany przez Region Zielonogórski NSZZ „Solidarność” i PKK NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej happening pomimo beznadziejnej pogody, po przejściu wichury i przenikliwego chłodu przybyli przedstawiciele niektórych nadpieszczonych przez rząd i premiera Donalda Tuska branż i związkowcy z zakładów pracy powiatu świebodzińskiego. Dziękując za szczególne wyróżnienia podarowali premierowi prezenty: służba zdrowia- Szpital w Świebodzinie-niezbędne leki, które pomogą zminimalizować widoczne objawy: kłamstwo, obłudę, brak kompetencji. Przedstawiciele przemysłu spożywczego, związkowcy „S” z ELDROB” przynieśli kiełbasę, ale taką prawdziwą a nie opatrzoną kłamstwami wyborczymi, kolejarze wręczyli bilet w jedna stronę z Warszawy do Sopotu, a pracownicy różnych zakładów pracy zatrudnieni na umowy śmieciowe, uwolnieni od balastu wielu podstawowych praw przysługujących ludziom w cywilizowanych społeczeństwach, ekwiwalent swoich umów–śmieci wyrzucone pod nogi premiera.

Podczas trwającego hapenningu nie obawialiśmy się zimna, gdyż w blasku Najjaśniejszego Słońca Peru ogrzali się wszyscy, również przechodzący mieszkańcy Świebodzina z ciekawości zaglądający na Plac Jana Pawła II. Mikołaj jak to na Świętego przystało z eskortą elfów z Parysa złożył przechodniom życzenia rozdając okolicznościowe cukiereczki i baloniki z logo „S” wywołując radość nielicznych, jednak z powodu zimna, dzieci i przechodniów . Happening miał prześmiewczy charakter. Z głośników płynęły okolicznościowe piosenki, czytano fragmenty literatury Gałczyńskiego i Tuwima podkreślające dokonania Najjaśniejszego. Obecny w Świebodzinie Przewodniczący Zarządu Regionu Maciej Jankowski i Bogusław Motowidełko członek prezydium Zarządu Regionu i Przewodniczący PKK w Świebodzinie podziękowali premierowi za jego dokonania i zrealizowane obietnice.

LISTOPAD 2013

Trwa akcja zbierania podpisów w sprawie samorozwiązania obecnego Sejmu .

5 i 6 listopada na. ul.Głogowskiej odbyła się akcja ulotkowo – informacyjna. Członkowie Prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej w składzie: Jolanta Martynowska, Marek Kozik, Bogusław Motowidełko i Piotr Fabian rozdali ulotki związane z akcją zbierania podpisów pod apelem do posłów o samorozwiązanie Sejmu. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podpisy można składać w biurze PKK przy ulicy Piłsudskiego 18 we wtorki i czwartki od 15:30 - 17:30

 

PAŹDZIERNIK 2013

29 października 2013 na zebraniu członkowie Prezydium PKK omówili między innymi zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości. PKK uczestnicząc w obchodach 10 listopada wystawi poczet sztandarowy.
Ponadto zaplanowano na dzień 5,6 listopada między godz. 14:30-16:00 akcję ulotkowo-informacyjną związaną ze zbieraniem podpisów pod samorozwiązaniem Sejmu. Podpisy będzie można składać w tym czasie w biurze PKK oraz w pozostałe dni do końca listopada we wtorki  i czwartki w biurze PKK od 15:30-17:30.
Omówiono również dalsze działania związane z ogólnopolskimi dniami protestu-w ramach akcji przewiduje się przyjazd „pomnika” D.Tuska do Świebodzina.

PKK przygotowała także pisemne STANOWISKO dot. zasad i jakości zatrudnienia mieszkańców powiatu świebodzińskiego, w którym wyraża swoją dezaprobatę i niepokój wobec praktyk stosowanych na lokalnym rynku pracy. Pismo zostanie wystosowane do lokalnych władz i instytucji związanych z rynkiem pracy.

 

 

WRZESIEŃ 2013

 

Warszawa 11 – 14 września 2013r. Ogólnopolskie dni protestu .


W tych dniach wszystkie  organizacje z terenu powiatu świebodzińskiego wzięły udział w Ogólnopolskich dniach protestu. Pierwsi do Warszawy w dniu 10 września o północy, a później w godzinach rannych 11 września 2013r. na demonstrację branżową  wyjechali przedstawiciele przemysłu spożywczego z ELDROB, służby zdrowia: Nowy Szpital w Świebodzinie i Sanepid Świebodziński, Strażacy, Kolejarze i energetycy z ENEA. Deszcz nie przeszkodził wśrodowym pierwszym dniu protestu. Środa była dniem branżowym, manifestacje zebrały się przed 6 ministerstwami a później zeszły razem pod Sejmem RP, gdzie powstało miasteczko związkowe. Żaden z ministrów ani innych wysokich urzędników z 6 ministerstw nie podjął inicjatywy i nie odebrał osobiście petycji. Takie podejście strony rządowej do nas – do strony społecznej jest wystarczającą wizytówką tego rządu.


13 września 2013r. wyjechaliśmy czterema autobusami. Autobus z Rzepina zabrał oprócz przedstawicieli Rzepina również nasze koleżanki i kolegów z POSTĘP S.A. w Świebodzinie i Polskich Linii Kolejowych.. W pozostałych autobusach wyjechali związkowcy z rodzinami i znajomymi z PARYS S.A,  Keiper, Lubuskich Fabryk Mebli, Domu Dziecka, Swedwood (pracownicy z Babimostu, Zbąszynia, Zbąszynka i Nowego Tomyśla ), Seco Europe, Szpital Cibórz, DPS Jordanowo, ponownie wyjechali przedstawiciele ELDROB S.A.  Straży Pożarnej ze Świebodzina i kolejarze z PLK. Jak zawsze razem z nami pojechali   przedstawiciele Prawo i Sprawiedliwość ze Świebodzina, a także nasi wspaniali przyjaciele, założyciele NSZZ „Solidarność” w latach osiemdziesiątych: Tadeusz Rzeszótko i Krzysztof Pacak z synem. Razem z naszego terenu w ogólnopolskich dniach protestu wzięło udział blisko 160 związkowców z rodzinami i znajomymi.


Do najważniejszych żądań strony związkowej – wspólnych dla wszystkich organizacji- co stanowi ewenement w historii polskiego ruchu związkowego   należy  wymienić:
-wycofanie anty-pracowniczych zmian w Kodeksie pracy – 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego
-ograniczenie stosowania „śmieciowych” umów o pracę;
-szybkiego wzrostu płacy minimalnej do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej;
-wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 11 zł;
-wycofanie się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz  przyznania prawa do emerytury osobom opłacającym składki emerytalne (kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat);
-pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu;
-wprowadzenie skutecznej polityki państwa nastawionej na szybkie tworzenie nowych miejsc pracy;
-podniesienie progów dochodowych upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych;
-opracowanie skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

.
 W Warszawie nie powiedzieliśmy ostatniego słowa!
 DOŚĆ LEKCEWAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA!


Gorące podziękowania dla Szefów ekip i wszystkich uczestników!  Zawsze możemy na Was liczyć!                                                                             Prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej z Przewodniczącym Bogusławem Motowidełko
Poniżej zdjęcia z Warszawy – pozostałe relacje i zdjęcia na stronach Regionu Zielonogórskiego :
www.solidarnosc.zgora.pl

 

 

SIERPIEŃ 2013

Zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze w wyznaczonych częściach Regionu przeprowadzone zostały akcje informacyjne o zbliżających się wrześniowych ogólnopolskich dniach protestu. Jedną z takich akcji, na jednej z głównych ulic miasta tj.ul.Głogowskiej, przeprowadzili nasi związkowcy ze Świebodzina: Marek Kozik i Bogusław Motowidełko. Rozdano ponad pięćset ulotek informacyjnych ze specjalnym wyadniem Tygodnika „Solidarność”. Mieszkańcy, przechodnie z zainteresowaniem odnosili się do akcji, często pytając o szczegóły wrześniowych protestów. Wielu z nich pytało się o wprowadzony 12 miesięczny okres rozliczeniowy i skutki tej ustawy dla pracujących. 

 

 

W dniu 25 sierpnia 2013 roku z okazji 33 rocznicy podpisania Porozumień  Sierpniowych 1980roku  i powstania Niezależnego  Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odprawiona została uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.  Msza koncelebrowana była przez dziekana Zygmunta Zimnawoda, prałata Sylwestra Zawadzkiego, dziekana  Zbigniewa Matwiejów, we Mszy brał również  udział proboszcz Zbigniew Nosal.
We Mszy św. uczestniczyli zaproszeni przez Powiatową Komisję Koordynacyjną : Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski ,Burmistrz Świebodzina Dariusz Bekisz, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Przweodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie Tomasz Olesiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku, Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze Elżbieta Drewka Doberstein, Przewodniczący PKK i członek prezydium ZR NSZZ ”S” Zielona Góra Bogusław Motowiedełko, poczty sztandarowe Zarządu Regionu w składzie: Zbigniew Krasowski, Krzysztof Siczek, Robert Kordeczka, PKK NSZZ „S w Ziemi Świebodzińskiej w składzie : Marek Kozik, Piotr Fabian , Mieczysława Dąbrowska, PKK NSZZ „S” w Nowej Soli na czele z Grzegorzem Chilińskim. Sztandary Związku Sybiraków i Armii Krajowej oraz zaproszeni kombatanci związku Sybiraków, Armii Krajowej, przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ „S” z członkami związku z terenu powiatu świebodzińskiego i Regionu Zielonogórskiego, przedstawiciele Prawo i Sprawiedliwość z powiatu świebodzińskiego.
Msza Święta z okazji 33 rocznicy NSZZ „S”  zgromadziła wielu wiernych z parafii Miłosierdzia Bożego i parafii świebodzińskich. Dziekan Zygmunt Zimnawoda w homilii nawiązał do pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II z 1983r w naszej ojczyźnie i przypomniał znaczenie słów Apelu Jasnogórskiego  „Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam , czuwam” w odniesieniu do dzisiejszych czasów, spraw pracowniczych, spraw dzisiejszej młodzieży oraz naszej Solidarności związkowej  i solidarności społecznej. Po zakończeniu Mszy Świętej przeprowadziliśmy akcję  rozdawania specjalnego wydania Tygodnika solidarność z informacją o zbliżających się w dniach 11-14 września 2103  ogólnopolskich dniach protestu .   

 

 

 

.................................................................................................

Żonie, córce, wnukom wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci JURKA składa Prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ "Solidarność Ziemi Świebodzińskiej

Dziękujemy Ci za wszystko. 

Jerzy Hawran, urodzony 25 stycznia 1931 r. w Zaleszczykach na Podolu. Rodzice byli nauczycielami w szkole podstawowej. Małżonka Lubomira, z zawodu nauczyciel biologii. Córka Ilma również została nauczycielką. Swoją edukację zaczynał w Szkole Podstawowej w Zaleszczykach, następnie kontynuował ją w Przemyślu, a klasę siódmą skończył w Raszynie koło Warszawy. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Grójcu koło Radomia, następnie odbył aż 3,5 roczną służbę wojskową i uzyskał stopień plutonowego. Został jednak zdegradowany do stopnia kaprala w związku z buntem w sprawie przedłużenia służby wojskowej. Po wyjściu do cywila ukończył trzyletnie studia medyczne w Przemyślu, uzyskując tytuł felczera medycyny, a jednocześnie stopień oficera rezerwy (podporucznik). W latach sześćdziesiątych był dwukrotnie radnym w Powiatowej Radzie Narodowej w Świebodzinie. Pracował w pogotowiu ratunkowym w Świebodzinie, a następnie w punkcie felczerskim w Lubrzy. Z czasem przeniósł się na wiele lat do Trzciela. Z powodu działalności politycznej w podziemiu "Solidarności" stracił pracę. Przed emeryturą pracował jeszcze w Sieniawie jako kierownik przyzakładowego laboratorium. Mimo przejścia na emeryturę w 2000 r. zatrudnił się dodatkowo w pogotowiu ratunkowym w Świebodzinie. Działalność polityczną zaczął w Związku Harcerstwa Polskiego jako uczeń szkoły podstawowej i liceum. Był członkiem komendy hufca w Świebodzinie, często uczestniczył w obozach harcerskich, gdzie poznał swoją małżonkę. W ZHP uzyskał stopień podharcmistrza. Po powstaniu "Solidarności" współtworzył organizację związkową w przychodni służby zdrowia w Trzcielu, pełniąc funkcję przewodniczącego koła NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemiu "Solidarności" na terenie gminy Trzciel. W czasie jednej z akcji wywiesił flagę solidarnościową z okazji święta 11 Listopada na gmachu Domu Kultury, w którym była siedziba KM-G PZPR. Brał także udział w organizowaniu corocznych pielgrzymek i pomocy finansowej dla internowanych. Kolportował "bibułę" pochodzącą z Wielkopolski i ze Śląska. Był nękany przez SB poprzez częste wezwania na rozmowy, a nawet groźby wobec rodziny. Uczestniczył w proteście przeciwko rozmieszczeniu odpadów promieniotwórczych w Międzyrzeckim Regionie Umocnionym. W 1989 r. był przewodniczącym Prezydium Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", który z sukcesem przeprowadził kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu na ziemi świebodzińskiej. W latach 1997 - 2013 był członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej zielonogórskiej "Solidarności" oraz wieloletnim (do dnia śmierci) przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w świebodzińskim szpitalu.
Był najstarszym, aktywnie działającym działaczem związkowy w regionie, jeszcze przed wyjazdem na leczenie do szpitala, zajmował się problemami ratowników medycznych, walcząc o godne traktowanie pracowników przez pracodawcę Nowego Szpitala w Świebodzinie.

Opracowano na podstawie "Solidarność" Świebodzińska w latach 1980-2010 autor Tadeusz Bobowski 

..............................................................................................

LIPIEC 2013


Trwa kampania rozwoju związku w Swedwood Poland West

 

CZERWIEC 2013

 

26 czerwca – rozpoczęła się kolejna kampania rozwoju związku w Swedwood Poland West, która potrwa do końca sierpnia 2013r. W tym celu do Chlastawy przyjechali i pozostaną do sierpnia organizatorzy związkowi Komisji Krajowej.

25 czerwca – odbyło się zebranie z członkami związku NSZZ "S" w DPS Toporów, na którym był obecny Bogusław Motowidełko–członek prezydium ZR. Omówiono obecne problemy w zakładzie pracy oraz sprawy związane ze zbliżającymi się negocjacjami w sprawie wzrostu płac w Domach Pomocy Społecznej.

19-21 czerwca trwają negocjacje dotyczące zwolnień grupowych w LFM. Stanowisko związku o utrzymaniu miejsc pracy dla członków związku zostało przyjęte i jest rozpatrywane przez kierownictwo zakładu.

18 czerwca – zebranie prezydium PKK, na którym z Przewodniczącym Komisji Zakładowej Krzysztofem Siczkiem omówiono strategię negocjacyjną w sprawie zwolnień grupowych w Lubuskich Fabrykach  Mebli. Głównym założeniem negocjacyjnym  jest zapewnienie miejsc pracy dla członków związku NSZZ”S”. Takie stanowisko przedstawiciele naszego związku przedstawią kierownictwu zakładu .

17 czerwca kolejna runda negocjaci NSZZ "S"  ze Starostą Świebodzińskim  w sprawie zasad wynagradzania pracowników Domów Dziecka, których obejmuje jeszcze karta nauczyciela, a od stycznia 2014 roku mają wejść zmiany w tej sprawie.

17 czerwca – zebranie przedstawicieli NSZZ "S"- Jerzy Hawran i Bogusław Motowidełko z ratownikami i pielęgniarkami sytemu ratownictwa medycznego w Nowym szpitalu w Świebodzinie w sprawie przeprowadzanej przez Szpital wobec nich wątpliwej prawnie weryfikacji kwalifikacji.


12 i 14 czerwca – kolejne spotkania z prezesem ELDROB – związkowcy z NSZZ”S” uzgodnili z Prezesem firmy wysokość dodatków do niektórych czynności produkcyjnych oraz zasady nagradzania pracowników. W ten sposób zostaną zrekompensowane wynagrodzenia w związku z brakiem premii za ostatnie trzy miesiące .Porozumienie w tej sprawie obowiązuje do końca tego roku

 

MAJ 2013

 

16 maja – Nowy szpital w Świebodzinie – rozpoczęto proces negocjacyjny w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Szpitala. Na pierwszym spotkaniu przedstawiciele NSZZ "S" z Bogusławem Motowidełko-członkiem prezydium Zarządu Regionu przedstawili  i omówili swoje oczekiwania względem firmy, a przedstawiciele pracodawcy i rady nadzorczej możliwości finansowe Szpitala. Ustalono, że kolejne spotkanie w tej sprawie powinno się odbyć najprędzej po miesiącu lipcu tego roku .

15 maja o godz. 16:00 w Świebodzińskim Domu Kultury odbyło się nadzwyczajne Zebranie Przewodniczących Komisji Zakładowych  i Delegatów do PKK NSZZ „S” dotyczące przeprowadzenia referendum w zakładach pracy w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie. Ponieważ rząd nie zamierza realizować postulatów Związku, wszystkie struktury "Solidarności" przeprowadzą sondaże w zakładach pracy.
W zebraniu uczestniczył  Maciej Jankowski - przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego, który omówił planowane referendum strajkowe. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych z terenu działania PKK NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej.
Nie jest to wiążące referendum strajkowe w myśl ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeśli "Solidarność" podejmie decyzję o strajku, zostanie przeprowadzone osobne głosowanie. Aby uprościć przeprowadzenie głosowania, w ankiecie referendalnej zawarto tylko 2 pytania. - Czy weźmiesz udział w strajku i czy weźmiesz udział w manifestacji w Warszawie zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” przeciwko projektowanym przez koalicję rządzącą zmianom w kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych – to dwa pytania, które zostaną zadane członkom związku w ankiecie. Jednak postulatów, o które upomina się "Solidarność" jest  więcej:
1.Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym  charakterze     
2.Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych 
3.Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy .  
4. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego. 
5. Podwyższenie wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”   

6. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Akcja w Regionie Zielonogórskiej „Solidarności” zakończy się 10 czerwca. Decyzja o ostatecznej formie manifestacji czy strajku zapadanie później.

 

15 maja – ELDROB S.A. spotkanie przedstawicieli NSZZ ”S” z Prezesem firmy-omówiono zasady wprowadzanego systemu nagród i premiowania pracowników w następnych miesiącach roku

 

14 maja – w siedzibie PKK obyło się kolejne  zebranie z przedstawicielami Komisji Zakładowej Postęp S.A. zajmującymi się rozwojem związku w zakładzie. Omówiono trudności w dotarciu do pracowników oraz małe sukcesy w prowadzonej akcji.

 

Uroczystości 3 maja 2013r.

 

Tradycyjnie wzięliśmy udział w obchodach Święta Konstytucji 3maja wystawiając poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej w składzie : Artur Polaczek, Piotr Fabian, Bogusław Motowidełko . Delegacja PKK : Krzysztof Siczek , Łukasz Mielęgowski i Bogusław Motowidełko złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w Parku Chopina. Podczas przemarszu pod Pomnik Niepodległości akcentowaliśmy trwający protest NSZZ „Solidarność” przeciw zmianom w Kodeksie Pracy. Nasi związkowcy nieśli transparent z hasłem: „Stanowcze NIE dla wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy”

 

KWIECIEŃ 2013

17 kwietnia w Świebodzińskim Domu Kutury odbyło się zebranie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Delegatów do PKK z terenu powiatu Świebodzińskiego
Na wstępie Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej Bogusław Motowidełko przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium PKK za rok 2012. Do zadań Prezydium należało między innymi: koordynacja pracy Komisji Zakładowych oraz ich wsparcie w zakresie negocjacji, sporów zbiorowych i innych działań związkowych. Ponadto pomoc w organizowaniu i rozwoju związku(w 2012 powstała nowa organizacja NSZZ „S” SWEDWOOD POLAND WEST oraz odbyły się szkolenia rozwoju związku w DPS Jordanowo i Toporów. PARYS, POSTĘP S.A. oraz Nowy Szpital).
Po przedstawionym sprawozdaniu przedstawiono sytuację  w poszczególnych zakładach pracy oraz omówiono przygotowania NSZZ „S” do akcji ogólnopolskiej.
W zebraniu uvczestniczyli członkowie NSZZ „S” z :
Dom Dziecka Świebodzin
Seco Europe
Nowy Szpital Świebodzin
LZD Eldrob
PARYS S.A.
STRAŻ POŻARNA
DPS Toporów
DPS Jordanowo
SWEDWOOD POLAND WEST

16 kwietnia – Domy Dziecka – zebranie w siedzibie PKK w sprawie rozwoju związku – w spotkaniu uczestniczyli pracownicy, którzy przystępują do NSZZ "S" w Domach Dziecka

11 kwietnia– kolejne spotkanie przedstawicieli NSZZ „S ELDROB z kierownictwem za kładu, na którym została omówiona sytuacja zakładu  i warunki pracy pracowników.

08 kwietnia kolejne zebranie z przedstawicielkami NSZZ „S” POSTĘP dotyczące rozwoju związku

04 kwietnia rozpoczęcie negocjacji w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy wychowawców Domów Dziecka w związku ze zmianami w przepisach od 01 stycznia 2014r.

04 kwietnia – kolejny konflikt w Nowym Szpitalu w Świebodzinie – ratownicy medyczni –członkowie związku poprosili Przewodniczącego Komisji NSZZ„S” z Nowego Szpitala Jerzego Hawrana i Przewodniczącego PKK–członka prezydium ZR Zielona Góra Bogusława Motowidełko o wzięcie udziału i reprezentowanie na zebraniu z przedstawicielami Kierownictwa ratownictwa medycznego w Grupie Nowy Szpital w związku z zapowiedzianą tzw ewaluacją ratowników medycznych – ratownicy obawiają się utraty zatrudnienia w wyniku tak przeprowadzanej ewaluacji

 

MARZEC 2013

 

26 marca – pikieta solidarnościowa pod Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze – poparcie strajkujących w tym dniu pracowników Śląska. Uczestniczyli również przedstawiciele NSZZ „S” z zakładów pracy z terenu PKK w Świebodzinie : Swedwood , Keiper , ELDROB , PARYS , Seco Europ, Nowy Szpital

P I K I E T A
26 marca 2013 r.
w Zielonej Górze


Zapraszamy wszystkie organizacje NSZZ
„Solidarność” oraz mieszkańców Zielonej
Góry do udziału w pikiecie, która odbędzie
się 26 marca 2013 r. o godz. 9.30 przed
Lubuskim Urzędem Marszałkowskim przy ul.
Podgórnej w Zielonej Górze.


Celem akcji jest udzielenie poparcia Naszym kolegom z Międzyzwiązkowego
Komitetu Protestacyjno – Strajkowego z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, którzy
na ten dzień ogłosili solidarnościowy strajk generalny na Śląsku po niekorzystnie
przeprowadzonych rozmowach z delegacją rządową (z wicepremierem
RP, ministrem gospodarki J. Piechocińskim, ministrem pracy W. Kosiniakiem-
Kamyszem), m.in. w zakresie wprowadzenia niekorzystnych zmian
w kodeksie pracy. Solidarność nie zgadza się na wydłużanie okresów rozliczeniowych
czasu pracy, gdyż stanowią one zagrożenie dla praw pracowniczych
i związkowych. Solidarność nie zgadza się również na propozycje
ustawy kryzysowej i uważa, że kryteria skorzystania z niej są zbyt wygórowane
(tylko znikoma część przedsiębiorstw będzie mogła z niej skorzystać).
Niech nasza obecność i oflagowane zakłady pracy będą wyrazem poparcia
dla głównych postulatów:

1. Wycofanie niekorzystnych dla pracowników zmian w KP;
2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów
śmieciowych;
3. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom
zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze;
4. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania
szkolnictwa publicznego przez samorządy;
5. Stworzenie osłonowego systemu regulacji oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw
utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
26 marca pikietować będą wszystkie Regiony NSZZ „Solidarność”.

25 marca zakończyły się negocjacje w sprawie dodatków w PARYS S.A. uzgodniono, że dodatek za pracę w dni wolne od pracy , niedziele i święta oprócz wolnego za te dni w innym terminie i oprócz prawa wynikającego z Kodeksu Pracy wynosi 85% stawki najniższego wynagrodzenia krajowego za każdą godzinę pracy – protokół dodatkowy do układu zbiorowego w tej sprawie podpisano 27 marca 2013r.

14 marca Komisja Międzyzakładowa ELDROB S.A. została powiadomiona o niewypłacaniu premii zaczynając za przepracowany miesiąc marzec – przyczyny pogarszająca się sytuacja na rynku mięsnym i drobiarskim.

04 marca kolejna runda negocjacji w PARYS S.A. w sprawie dodatków za pracę w soboty , niedziele i święta

02 marca po okresie tzw. tymczasowości odbyły się wybory zakładowych władz NSZZ „Solidarność” Swedwood.

LUTY 2013

26 lutego z inicjatywy KZ NSZZ „S” PARYS S.A. rozpoczęły się negocjacje w sprawie podwyższenia wysokości dodatku za pracę w dni wolne od pracy, niedziele i Święta 

W ramach projektu "Przejrzyste warunki pacy - po obu stronach Odry" odbyły się do tej  pory, oprócz konferencji inauguracyjnej, dwa spotkania warsztatowe („Przyjazne warunki pracy w uwarunkowaniach gospodarki ekologicznej w regionalnej branży spożywczej” oraz „Wyróżnienie dla wzorowego pracodawcy”). Były one dla nas możliwością intensywnej dyskusji dotyczącej kryteriów i uwarunkowań stworzenia koncepcji transgranicznego wyróżnienia dla ‘wzorowego pracodawcy’.
Kolejnym punktem przewidzianym w programie była wizyta studyjna w przykładowym wybranym wyróżnionym zakładzie pracy z branży spożywczej w regionie przygranicznym po stronie polskiej. Dnia 28 lutego 2013r. mieliśmy okazję zwiedzania i przeprowadzenia rozmów w zakładzie „Browar Witnica S.A.”, który jest laureatem ostatniej IV edycji konkursu „Lubuski Lider Biznesu”  w kategorii przedsiębiorstw średnich. Szczycący się bardzo długą tradycją „Browar Witnica S.A.” to bardzo interesujący przykład (obecnie jedyny browar w województwie lubuskim). Według informacji dostępnych w lokalnych mediach i opinii naszych partnerów „Browar Witnica S.A.” jest przedsiębiorstwem spełniającym wysokie standardy w zakresie przestrzegania praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz relacji ze społecznością lokalną. Przedstawiciele DGB z Brandenburgii , NSZZ „Solidarność“ z Regionu Zielonogórskiego -ELDROB S.A. w Świebodzinie: Mieczysława Dąbrowska , Renata Janecka , Łukasz Mielęgowski i Bogusław Motowidełko i Regionu  Gorzowskiego,    w obecności Okręgowego Inspektora Pracy pana Franciszka Grześkowiaka zwiedzili zakład. Przeprowadzili dyskusję z Prezesem Zarządu o sprawach pracowniczych i socjalnych Browaru.

25-02-2013 odbyło się zebranie Prezydium PKK, na którym członkowie Prezydium przyjęli plan finansowy na rok 2013. Ponadto omówiono sytuację w niektórych zakładach pracy: min. Nowy Szpital, Eldrob, LFM, Parys oraz omówiono działania związane z dalszym rozwojem związku w powiecie świebodzińskim.

18 lutego pochowaliśmy naszego wspaniałego kolegę Kazimierza Daszkiewicza wieloletniego zasłużonego działacza NSZZ „Solidarność” – w pogrzebie uczestniczyły sztandary z PKK i Zarządu Regionu „S” Zielona Góra.

-zebranie z członkami związku z POSTĘP S.A. –plan działań na rzecz  rozwoju związku

4 lutego odbyło się kolejne zebranie członków związku z Seco Europe - omówienie działań w sprawie rozwoju związku

STYCZEŃ 2013

- zawieszenie działań  protestacyjnych związku wobec  zapowiedzi zatrudnienia  w IMPEL zwalnianych pracowników Nowy Szpital w Świebodzinie. 

16-01-2013 odbyło się zebranie Prezydium PKK NSZZ”S”. Na zebraniu członkowie Prezydium zaplanowali zebranie Przewodniczących i Delegatów do PKK z terenu powiatu świebodzińskiego na 17 kwietnia 2013 oraz wstępnie ustalili porządek planowanego  zebrania. Omówiono sprawy finansowe. Przedyskutowano aktualną sytuację członków związku w poszczególnych zakładach pracy, a zebrani członkowie Prezydium przedstawili plany związane z działalnością związkową na najbliższe miesiące 2013 roku.

16 stycznia–akcja rozwój związku w Swedwood na terenie zakładu w Zbąszyniu.

14 stycznia–zebranie Komisji Międzyzakładowej „S” Nowy Szpital z przedstawicielami KZ z terenu PKK w sprawie trwających zwolnień w Szpitalu – omówienie kontynuacji protestu.

14 stycznia–zebranie z Komisją NSZZ „S”  Seco Europe w sprawie rozwoju związku

8 stycznia – spotkanie opłatkowe związku Sybiraków, w którym na zaproszenie związku wziął udział Z-ca Przewodniczącego PKK  Piotr Fabian.

GRUDZIEŃ 2012

OBUDŹ SIĘ POLSKO

16 grudnia 2012 r. świebodzińskimi ulicami szedł  marsz Obudź się Polsko. Marsz rozpoczął się mszą św. o godz.12.oo w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Organizatorami marszu byli : Poseł Prawa i Sprawiedliwość Jerzy Materna , Prawo i Sprawiedliwość ze Świebodzina, Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej, Solidarni 2012, Radio Maryja, Akcja katolicka, Klub Gazety Polskiej.
Marsz odbywał się pod hasłami –w obronie wolnych mediów, w obronie telewizji Trwam, oraz aktualnymi hasłami NSZZ „S”: STOP 67, STOP umowom śmieciowym, STOP zwolnieniom w Nowym Szpitalu w Świebodzinie i zwolnieniom w Świebodzinie i powiecie.
Kończąc marsz pod pomnikiem  Chrystusa Króla  poseł Jerzy Materna odczytał petycję w sprawie obrony telewizji Trwam, a Bogusław Motowidełko w swoim wystąpieniu przypomniał postulaty z sierpnia 1980r o wolnych związkach zawodowych, wolnych mediach i wolnym słowie. Nawiązał również do obecnej sytuacji świebodzinskich rodzin, tragicznej sytuacjij w służbie zdrowia, wyrażając sprzeciw zwolnieniom w Nowym Szpitalu w Świebodzinie. Mówił o beznadziejnej sytuacji młodzieży zatrudnianej na umowach śmieciowych oraz o tragicznej sytuacji małych przedsiębiorców ze Świebodzina i powiatu .Na koniec wszystkich uczestników marszu pobłogosławił ksiądz prałat Sylwester Zawadzki, a dziekan Zbigniew Matwiejów podziękował za tak liczny udział.
Organizatorzy szacują , że  w marszu wzięło udział około 1,5 tysiąca uczestników . Poseł Jerzy Materna zapowiada kolejne marsze w naszym regionie .

GRUDZIEŃ 2012

13 grudnia 2012 w 31 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odbyła się Msza Św. w intencji ofiar i poległych związkowców. Mszę odprawił dziekan Zbigniew Matwiejów z zaproszonymi księżmi - ks. kan. Zbigniew Nosal i ks. kanonik Zygmunt Zimnawoda.
PKK NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej wystawiła poczet sztandarowy w składzie: Michał Kukuła - Solidarność Swedwood , Marek Kozik członek Prezydium PKK NSZZ „S”, Potr Fabian członek Prezydium PKK NSZZ „S”.

We Mszy Św. uczestniczyli Starosta Zbigniew Szumski, w-ce Starosta Jakub Jarecki, Przewodniczący Rady Powiatu - Alojzy Jokiel, Burmistrz Świebodzina - Dariusz Bekisz, Przewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Olesiak, Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski, Radny: Zbigniew Burnos, wójt Lubrzy: Ryszard Skonieczek, Z-ca Dyrektora LO im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie Iwona Mucha ,  przedstawiciele Związku Sybiraków, Prawa i Sprawiedliwość, PSL oraz mieszkańcy Świebodzina. Ponadto we Mszy uczestniczyły poczty sztandarowe – NSZZ „Solidarność”, LO im. Henryka Sienkiewicza  w Świebodzinie, Związku Sybiraków.

LISTOPAD 2012

 

26 listopada 2012
Na obradującym w tym dniu posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze Bogusław Motowidełko złożył obszerną informację o sytuacji w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świebodzinie oraz możliwych w najbliższym czasie solidarnościowych akcjach protestacyjnych w Świebodzinie.

 

23 listopada 2012

Odpowiedź  Zarządu Spółki Nowy Szpital w Świebodzinie o niespełnieniu żądań związkowych z dnia 19 listopada 2012r. oraz pisma informujące o zamiarach kolejnych zwolnień z przyczyn pracodawcy – zwolnienia maja objąć kolejna grupę zawodową- pracowników administracji – wcześniej nie informowano o takich zamierzeniach w Szpitalu.

 

20 listopada 2012-11-26 Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze Pan Maciej Jankowski wysłał pismo do Zarządu Impel Cleaning Sp. z o.o. w sprawie sytuacji pracowników Nowego Szpitala Sp. z o.o w Świebodzinie, pytając się czy to prawda , że Impel Cleaning Sp. z o.o. stoi na przeszkodzie do porozumienia. Impel Cleaning Sp. z o.o. Znany jest w Zielonogórskiej Solidarnośći z tego, że przejmował pracowników z art.23¹ Kodeksu Pracy w podobnych sytuacjach. Przewodniczący zaproponował spotkanie z Prezesem Impel Cleaning Sp. z o.o. oraz rozpoczęcie negocjacji w tej sprawie

19 listopada 2012
Obradująca w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świebodzinie Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” i Zarząd OZZPiP podjęły decyzję o wystąpieniu do Zarządu Szpitala z żądaniami zastosowania wobec pracowników art.23¹ Kodeksu Pracy i przejścia do Impel Cleaning Sp. z o.o. na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz podpisania Pakietu Socjalnego dla tych pracowników. Związki zawodowe uważają, że odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponoszą równo Zarząd Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świebodzinie i Impel Cleaning Sp. z o.o. Dlatego należy podjąć działania, których celem jest doprowadzenie do porozumienia się w sprawie dalszego zatrudnienia zwalnianych pracownic. Takim działaniem może być również spór zbiorowy jeśli Nowy Szpital Sp. z o.o.  nie spełni powyższych żądań a Impel Cleaning Sp.z o.o. nie przystąpi do negocjacji. Zostają też wysłane pisma informujące o zaistniałej sytuacji do Prezesa Grupy Nowy Szpital Pana Adama Roślewskiego, Starosty Powiatu Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Sztumskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Alojzego Jokiela, do radnych powiatu świebodzinskiego.

 

14 listopada 2012

Obradujące w Nowym Szpitalu Sp. z .o.o. w Świebodzinie zarządy związków zawodowych, wobec fiaska dotychczasowych rozmów z Zarządem Nowego Szpitala, omówiły warianty możliwych najbliższych działań związkowych.  Decyzje w tej sprawie podejmą 19 listopada 2012 na zebraniu dwóch zarządów związków . 

 

12 listopada 2012
Związki zawodowe otrzymały pismo od Zarządu Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. informujące o ostatecznym fiasku rozmów z Impel Cleaning Sp. z o.o. w sprawie porozumienia dotyczącego zatrudnienia zwalnianych pracowników szpitala.

W siedzibie PKK NSZZ „S” w Świebodzinie odbyło się zebranie Przewodniczących Komisji Zakładowych z terenu PKK dotyczące sytuacji w Nowym Szpitalu i działań solidarnościowych ze zwalnianymi pracownikami.

 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2012

Poczet Sztandarowy wystawiony przez PKK NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej w składzie : Bogusław Motowidełko, Krzysztof Siczek i Marek Kozik w ramach obchodów Święta Niepodległości w Świebodzinie, wziął  udział we Mszy Św. odprawionej w kościele pw. Św. Michała Archanioła  oraz w uroczystościach pod Pomnikiem Niepodległości w Parku Chopina. Delegacja w skaldzie : Jerzy Hawran , Bogusław Motowidełko i Marek Kozik złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

 

Początek listopada

Pierwsi pracownicy Nowego Szpitala Sp. z o.o. składają pozwy do Sądu Pracy w Świebodzinie

 

PAŹDZIERNIK 2012

 

ZEBRANIE PREZYDIUM PKK NSZZ "S"

30 października 2012
Posiedzenie prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” na którym omówiono :
1.Sytuację w Nowym szpitalu w Świebodzinie i podjęte do tej pory działania Komisji Międzyzakładowej, PKK i Zarządu Regionu oraz scenariusz dalszych działań w tej sprawie, między innymi zwołanie zebrania Przewodniczących Komisji Zakładowych z terenu działania PKK w dniu 12 listopada 2012r.
2.Przygotowania do Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2012r. w Świebodzinie – postanowiono wystawić poczet sztandarowy i wyznaczyć delegację NSZZ „S” ze Świebodzina składającą wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w Parku Chopina w Świebodzinie .
3. Omówiono sytuację Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w niektórych zakładach pracy świebodzina – KEIPER  – informacja o trwających zwolnieniach, które obejmują coraz większą liczbę pracowników,
Swedwood – informacja o rozpoczętych przez Komisję Zakładową negocjacjach w sprawie wzrostu płac w 2013r. oraz o zwiększającej się liczbie członków związku w Swedwood,

26 października 2012r.
Odbyła się kolejna runda negocjacji w sprawie zwalnianych Pań sprzątających i salowych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie. Podjęta przez związki zawodowe kolejna próba skłonienia Zarządu Nowego Szpitala do porozumienia nie przyniosła rezultatu. Zarząd Szpitala podtrzymuje swoje stanowisko o konieczności takiego rozwiązania – zwolnienia grupowe. Informuje również, że Impel Cleaning Sp. z o.o. nadal nie jest zainteresowany porozumieniem pomimo starań ze strony Zarządu Nowego Szpitala i właściwie jest bezradny wobec postawy Impel Cleaning Sp. z o.o. Przedstawiciele związków zawodowych z uczestniczącym w tych negocjacjach od początku przedstawicielem PKK NSZZ „S” w Świebodzinie i członkiem prezydium ZR NSZZ „S” w Zielonej Górze wyrazili swoje rozczarowanie postawą obu firm. Podtrzymali sprzeciw wobec przeprowadzanych zwolnień tym bardziej, że są przeprowadzane z ominięciem prawa – art.23¹ Kodeksu Pracy, który mówi ze przekazywanie działalności musi się odbyć z pracownikami. Jednocześnie wyrazili zgodę na ustalenie kolejnego terminu rozmów Zarządu szpitala z Impel Cleaning Sp. z o.o.

18 października 2012r.
Kolejna runda negocjacji w Nowym Szpitalu w Świebodzinie nie przynosi porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi i Zarządem Szpitala. Zarząd Szpitala poinformował, że pomimo tego iż  jest skłonny zaakceptować takie porozumienie trójstronne  to Impel Cleaning Sp. z o.o. nie jest zainteresowany porozumieniem przedstawionym przez związki zawodowe w dniu 12.10.2012r.

Negocjacje zakończyły się fiaskiem, związki zawodowe nie wyraziły zgody na przedstawiony przez Zarząd Szpitala regulamin zwolnień. Poinformowały jednocześnie, że są gotowe do dalszych negocjacji z udziałem Impel Cleaning Sp. z o.o., których celem jest dalsze zatrudnienie zwalnianych Pań ze Szpitala.

 

12 października 2012r. rozpoczęcie negocjacji w Nowym Szpitalu w Świebodzinie pomiędzy Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” i  Zarządem Zakładowym OZZPiP w Nowym Szpitalu, a Zarządem Nowego Szpitala. Związki zawodowe stoją na stanowisku, że przekazanie zadań sprzątania i salowych do nowego pracodawcy, zgodnie z art.23¹ Kodeksu Pracy musi się odbyć razem z pracownikami wykonującymi te zadania w Nowym Szpitalu i że zgodnie z tym artykułem Kodeksu Pracy przekazanie zadań do nowego pracodawcy nie może skutkować zwolnieniami. Zarząd Szpitala podtrzymał swoje stanowisko, że jednak zwolnienia  grupowe zostaną przeprowadzone. Wobec tego związki zawodowe przedstawiły propozycję porozumienia trójstronnego w sprawie zatrudnienia zainteresowanych pracownic u nowego pracodawcy pomiędzy: Nowym Szpitalem Sp. z o.o. , nowym pracodawca –Impel Cleaning Sp. z o.o. i związkami zawodowymi z Nowego Szpitala w Świebodzinie. Porozumienie ma przewidywać zatrudnienie tych pracownic na dotychczasowych warunkach w Impet Cleaning Sp. z o.o.  

10 października 2012r. kolejne spotkanie z pracownikami, których obejmują zwolnienia grupowe w Nowym szpitalu w Świebodzinie.

02 października 2012r. odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Nowy Szpital Sp. z o.o. i Zarządu OZZPiP z pracownikami, których dotyczą zwolnienia grupowe. Obecny na zebraniu przedstawiciel prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze i PKK w Świebodzinie  Bogusław Motowidełko poinformował pracowników o sytuacji prawnej  w jakiej się znajdują Panie( zwalniani pracownicy to same kobiety) po ogłoszeniu zwolnień grupowych, jakie mają prawa i jakiej pomocy mogą się spodziewać od związków zawodowych jeśli wyrażą potrzebę objęcia ich obroną.

Poinformował również jakie działania podejmą związki zawodowe w najbliższym czasie.

 

 

1 października Bogusław Motowidełko, który był obecny na zebraniu związkowym 28.09.2012 w Szpitalu w Świebodzinie poinformował członków prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze o sytuacji w Szpitalu. Omówiono najbliższe działania związkowe w Nowym Szpitalu w Świebodzinie.

 

WRZESIEŃ 2012


28 września 2012 r. Zarząd Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świebodzinie poinformował zakładowe organizacje związkowe w tym NSZZ „Solidarność” o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które mają dotyczyć 20 pracowników zatrudnionych na stanowiskach sprzątania i salowych .

Tego samego dnia o godz.17.00 odbyło się wspólne zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Nowy Szpital Sp. z o.o. i Zarządu zakładowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Omówiono aktualną sytuacje w szpitalu po otrzymaniu informacji o zwolnieniach . Ustalono, że dnia 02 października 2012r. o godz.16.00 odbędzie się zebranie z pracownikami, których obejmą zwolnienia grupowe.

 

 

„OBUDŹ SIĘ POLSKO”

29 września 2012 w marszu „OBUDŹ SIĘ POLSKO” wzięli udział członkowie związku z powiatu świebodzińskiego: DPS Jordanowo, Keiper Polska Sp z o.o., ELDROB S.A., Dom Dziecka, PARYS S.A, LFM S.A., Przewozy Regionalne Rzepin, Swedwood Sp Z o. o., Nowy Szpital w Świebodzinie, a także sympatycy związku, organizacje katolickie oraz  PIS ze Świebodzina , Łagowa , Glińska i okolic.

 

 

W dniach 20-21 wrzesień w Świebodzińskim domu Kultury odbyło się szkolenie dotyczące organizowania i rozwoju związku. W szkoleniu wzięli udział członkowie Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarnosc” z terenu powiatu świebodzińskiego. Między innymi z DPS Jordanowo i Toporów, „Postęp” S.A., „Parys” oraz Nowy Szpital. Szkolenie poprowadził Janusz Zabiega z Gdańska.

 

SIERPIEŃ 2012

Świebodzin 26 sierpnia 2012r.
Uroczysta Msza Święta zamówiona intencyjnie przez Powiatową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej z okazji 32 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 1980 roku i powstania Niezależnego  Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” została odprawiona w dniu 26 sierpnia 2012 w Świebodzinie w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła przez księdza proboszcza parafii Świętego Michała Archanioła Zbigniewa Nosala i księdza dziekana dekanatu świebodzińskiego  Zbigniewa Matwiejowa. Poczty Sztandarowe wystawiła Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej i zaproszony  Związek Sybiraków – koło w Świebodzinie,  Honorowymi gośćmi biorącymi udział w Mszy Św. byli członkowie i założyciele NSZZ „Solidarność” w 1980r., Burmistrz Świebodzina-Dariusz Bekisz, Przewodniczący  Rady Miejskiej w Świebodzinie –Tomasz Olesiak, przedstawiciele Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze - Bogusław Motowidełko, Anna Szostak, Jerzy Hawran , przedstawiciele PKK w Świebodzinie – Krzysztof Siczek, Marek Kozik , przedstawiciele i członkowie NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy powiatu świebodzińskiego  między innymi z ELDROB S.A. – Renta Janecka, Wioleta Rejniak  , Nowy Szpital – Mariola Porwisiak, Keiper –Bogdan Obała oraz z Domu Dziecka , PARYS S.A. , Lubuskich Fabryk Mebli , Seco Warwick obecni byli również Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin powiatu świebodzińskiego, Radni miasta i powiatu świebodzińskiego, kombatanci Armii Krajowej i Związku Sybiraków, przedstawiciele Prawo i Sprawiedliwość, pracodawcy ze Świebodzina i powiatu świebodzińskiego. Dopisali mieszkańcymiasta, którzy w całości wypełnili kościół. Delegacja NSZZ „Solidarność” na ręce księdza proboszcza złożyła dary ołtarza – piękny, duży chleb z napisem „Solidarność” i kosz wypełniony owocami.

 

 

 

 

Nowa organizacja NSZZ "Solidarność"

Witamy nową organizację NSZZ „Solidarność”  w powiecie świebodzińskim – oddział regionu PKK NSZZ „S” Zemi Świebodzińskiej. Pod koniec lipca do NSZZ „Solidarność” dołączyli pracownicy z oddziału Swedwood w Chlastawie k. Zbąszynka (Region Zielona Góra) – To ważne, aby związek reprezentował od samego początku negocjacji pracowników wszystkich zakładów Swedwood w Polsce – mówi Bogdan Motowidełko z zielonogórskiej „Solidarności”. 
Część Swedwood na zachodnią Polskę to trzy zakłady produkcyjne. Nowa organizacja zamierza dotrzeć do pracowników dwóch pozostałych, gdzie jeszcze nie ma związku. - Założyliśmy związek aby mieć faktyczny wpływ na warunki pracy w naszej firmie. Myślę że możliwości są bardzo duże. Wiem, że jest możliwe pogodzenie dobra firmy i dobra pracowników. Najważniejsze jest dążenie do kompromisu – mówi Michał Kukuła, przewodniczący nowej organizacji zakładowej w Swedwood Polska Sp. z o.o. WEST. Związkowców ze Swedwoodu wspierają koledzy z międzynarodowej organizacji BWI (Building and Wood Worker's International). Organizacja w Chlastawie powstała dzięki współpracy struktur „Solidarności: Działu Rozwoju Związku KK, zielonogórskiego Zarządu Regionu oraz Sekcji Krajowej Producentów Mebli i Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego. – Pod potrzeby tej kampanii Dział Rozwoju Związku KK wykazał się dużą mobilnością. Myślę, że takie wspólne działania w firmie zatrudniającej dużą liczbę pracowników pozytywnie wpłynie na nasze doświadczenie w organizowaniu związku – ocenia Bogdan Motowidełko, który w regionie Zielonogórskim odpowiada za rozwój związku. 
- Podczas kampanii odkryliśmy w pracownikach dużą potrzebę założenia organizacji zakładowej, dużą wiedzę o funkcjonowaniu związków zawodowych i ich spory potencjał organizacyjny. Pracownicy Swedwood w Chlastawie interesowali się tym co robimy i dlaczego u nich jesteśmy – opowiada Motowidełko. 

Swedwood to należąca do IKEA grupa przemysłowa powstała w 1991 roku. Jej celem jest produkcja i dystrybucja mebli z drewna lub jego komponentów do domów meblowych IKEA na całym świecie. W Polsce fabryki znajdują się w Chlastawie (k/Zbąszynka) z oddziałami w  Zbąszyniu, Babimoście, Lubawie, Goleniowie, Chociwlu, Skoczowie, Stepnicy, Konstantynowie Łódzkim, Resku i Wielbarku. Do 2014 r. ma powstać nowa fabryka pod Wschową.

Problemy w LFM w Świebodzinie w związku z ogłoszoną upadłością firmy Neckermann – jednym z odbiorców produkcji naszej świebodzińskiej fabryki. Pracownicy świebodzińskiej fabryki przeszli na początku sierpnia 2012r.na urlopy, po tym jak  po 18 lipca 2012r. amerykańska firma private equity Sun Capital, wielomiliardowy inwestor odmówił ponoszenia kosztów w wysokości 9 milionów euro za odejście z firmy, a Zarząd Neckermann  musiał prawie natychmiast złożyć w Sądzie Rejonowym we Frankfurcie nad Menem wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ właściciel firmy odmówił niezbędnej w lipcu 2012 roku inwestycji w wysokości 25 mln euro na wprowadzenie nowego modelu biznesowego. Burmistrz Frankfurtu Peter Feldmann wyrzuca inwestorowi: "upadłość jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. Inwestor Sun Capital w ten sposób całkowicie odcina się od odpowiedzialności za pracowników."Schiederig Bernhard, który prowadził negocjacje w imieniu związku zawodowego Verdi wyraził swoje zdziwienie i rozczarowanie: "Doszliśmy do progu bólu w celu ratowania miejsc pracy - bardzo chcieliśmy być w stanie pomóc poszkodowanym ludziom". Pracownicy oraz koledzy i koleżanki ze związku, którzy tygodniami prowadzili negocjacje, są na skraju załamania nerwowego, zawieszeni pomiędzy nadzieją i strachem – uratowanie miejsc pracy czy bankructwo. Wiele koleżanek/kolegów zaangażowało się, walczyło i w ostatnich dniach po raz kolejny zebrało setki podpisów, których Sun Capital wymagał do podpisania wynegocjowanego kompromisu. Niektórzy pracownicy mieli nadzieję, że nawet jeśli nie da się uratować 1500 miejsc pracy, których zlikwidowanie uzgodniono, to może chociaż ich własne miejsce pracy pozostanie. Ale fakt, że Sun Capital odmówił wypłaty nie tylko 9 milionów euro odpraw, ale także 25 mln euro na inwestycje które deklarował, przemawia przeciwko temu założeniu. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Lubuskich Fabryk Mebli czyni wszelkie starania aby uzyskać jak najwięcej informacji od niemieckich związków zawodowych Verdi i działu zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ „S” o zaistniałej sytuacji oraz jej wpływu na sytuację polskich pracowników . W tej sprawie nasi koledzy są również w kontakcie z Zarządem Regionu w Zielonej Górze i PKK w Świebodzinie . Informacje z ostatnich dni – pracownicy LFM wrócili do normalnej pracy . Cieszymy się i pozdrawiamy, życzymy pracownikom i członkom NSZZ „S”  spokojnej pracy.

LIPIEC 2012


Zgodnie z porozumieniem zawartym w czerwcu 2012 z Komisja Zakładową
NSZZ „Solidarnośc” w PARYS S.A.- Zarząd firmy wypłacił pracownikom
dodatkową  premię. Jak będzie w sierpniu strony porozumienia podejmą decyzję na początku miesiąca.

 

CZERWIEC 2012

18 czerwca 2012 w godzinach 15.00-16.00 w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Piłsudskiego oraz na targowisku miejskim przeprowadzono akcję ulotkową ze zdjęciami posłów i senatorów, którzy głosowali za zmianą ustawy i podniesieniem wieku emerytalnego. Rozdawano też specjalne wydanie Tygodnika "S" informujące o systemie emerytalnym i akcjach protestacyjnych "S" przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Na zdjęciach : Marek Kozik członek prezydium PKK w Świebodzinie (Przewodniczący Komisji Zakładowej w Domu Dziecka w Świebodzinie) , Piotr Fabian -członek prezydium PKK w Świebodzinie (członek Komisji Zakładowej w Seco Warwick w Świebodzinie) , Bogusław Motowidełko - członek  prezydium Zarządu Regionu "S" w Zielonej Górze, Przewodniczący PKK i KZ W ELDROB S.A.

 

05 czerwca w Szpitalu Świebodzińskim doszło do kolejnego spotkania związków zawodowych w tym NSZZ „Solidarność” w sprawie ustalenia terminu rozpoczęcia negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń. Odpowiedź w tej sprawie Zarząd Szpitala przedstawi do końca czerwca 2012 po Walnym Zebraniu udziałowców Szpitala .

 

04 czerwca   w Starostwie Powiatowym z udziałem Starosty Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego, W-ce Starosty Jakuba Jareckiego i przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Domu Dziecka w Świebodzinie: Marka Kozika, Katarzyny Styczyńskiej oraz Bogusława Motowidełko – Region Zielonogórski NSZZ „S” odbyła się ostatnia runda – kończąca negocjacje w sprawie Pakietu Socjalnego dla pracowników Domu Dziecka. Negocjacje zakończyły się uzgodnionym tekstem porozumienia, które między innymi gwarantuje dalsze zatrudnienie pracowników po zmianach organizacyjnych, wyrównanie wynagrodzeń pracowników, gwarancję zatrudnienia dla osób powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz gwarancje wznowienia negocjacji w 2013r. dotyczących wynagrodzeń pracowników od stycznia 2014r.oraz szereg spraw socjalnych i związkowych. Pakiet zostanie podpisany 11 czerwca 2012 przez strony tj: Starostę Świebodzińskiego, W-ce Starostę, Dyrektora Domu Dziecka w Świebodzinie, Przedstwiceli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Domu Dziecka w Świebodzinie.   

MAJ 2012

                  „Przejrzyste warunki pracy po obu stronach Odry”


25 maja 2012r. we Frankfurcie nad Odrą odbyła się konferencja inauguracyjna projektu dla przemysłu spożywczego. Konferencję otworzyła Przewodnicząca niemieckiego związku zawodowego DGB Region Berlin –Brandenburg  Doro Zinke.
Projekt realizuje od dnia 1 marca 2012 Biuro Kooperacji Nauki i Świata Pracy (KOWA) przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie  nad Odrą przy wsparciu Państwowej Inspekcji Pracy i współpracy z Międzyregionalną Radą Związków Zawodowych Viadrina ,  niemieckim związkiem zawodowym DGB Region Berlin –Brandenburg,  niemieckim związkiem zawodowym przemysłu spożywczego NGG Region Berlin –Brandenburg, Uniwersytetem Viadrina , NSZZ „Solidarność” Regionów Zielonogórskiego i Gorzowskiego z przedstawicielami branży spożywczej , Federacją Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego.
Celem projektu jest stworzenie wspólnej koncepcji wdrożenia transgranicznego wyróżnienia dla „wzorowego pracodawcy” w branży spożywczej w powiązaniu z aspektami ekologicznymi. Celem planowanej polsko-niemieckiej wymiany doświadczeń jest także dążenie do rozbudowania działań o charakterze organizacyjnym, które umożliwią pracownikom oddelegowanym i pracującym na terenie UE zapewnienie ochrony związkowej w kraju oddelegowania.
Polską branżę spożywczą  Regionu  Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” reprezentowali związkowcy z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ELDROB S.A. : Mieczysława Dąbrowska , Renta Janecka , Łukassz Mielęgowski i Bogusław Motowidełko, który  reprezentował  jednocześnie Prezydium i Zarząd  Regionu w ramach współpracy w MRZZ Viadrina . Okręgową Inspekcję Pracy reprezentował Inspektor Okręgowy Franciszek Grześkowiak i Inspektor Pracy Justyna Baranowska. Obecni byli również przedstawiciele Regionu Gorzowskiego NSZZ „S” , Federacji Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego , niemieckiego związku zawodowego branży spożywczej NGG Regionu Berlin –Brandenburg, Predstawicele KOWA – Wojciech Nowak i Ines Böschen oraz  MRZZ Viadrina Frank Hühner , związku zawodowego DGB. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa pod hasłem „Branża spożywcza w kontekście swobody przepływu pracowników , która prowadziła Wioletta Włodarczyk z Biura pełnomocnika ds. integracji Brandenburgii.
W ramach projektu przewidziano szereg spotkań i warsztatów, które trwać będą do lipca 2013r. Kolejne spotkanie tej branży 21 września 2012 – warsztaty „Przyjazne warunki pracy w uwarunkowaniach ekologicznej gospodarki w przemyśle spożywczym”.      

  

24 maja  po przyjęciu ustawy emerytalnej przez Senat RP przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się  kolejna demonstracja NSZZ „Solidarność” przeciwko zmianom wieku emerytalnego . Tym razem przyjechaliśmy zwrócić się z apelem do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o nie podpisanie tej ustawy. Kilka tysięcy związkowców z całego kraju wysłuchało najpierw wystąpienia Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotra Dudy, a następnie wyrażono i demonstrowano sprzeciw planowanym zmianom. Prezydent RP Bronisław Komorowski przyjął Przewodniczącego Piotra Dudę i wysłuchał argumentów związku o nie podpisywaniu ustawy przez Prezydenta.  Uczestnikami demonstracji byli oczywiście związkowcy z powiatu świebodzińskiego z :ELDROB S.A., Domu Dziecka, PARYS S.A., DPS Jordanowo, PKP Linie Kolejowe, rodziny członków związku , młodzież członkowie PIS ze Świebodzina, mieszkańcy Glińska.

 

     16 maja  2012r. o godz. 16.30  w Domu Kultury, w Świebodzinie odbyło się zebranie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Delegatów do PKK z terenu powiatu świebodzińskiego. Podczas  zebrania omówiono  Sytuację w zakładach pracy:
- DPS Jordanowo i Toporów – informacja o stanie negocjacji wzrostu wynagrodzeń
i dodatkowgo wynagrodzenia za pracę w Wielkanoc i Boże Narodzenia- informacja z ostatniej chwili – po negocjacjach z NSZZ “S” Starosta uwzględnił postulat   podwyżek - nastąpi 5%wzrost wynagodzenia z wyrównaniem od stycznia 2012r, a sprawa dodatkowego wynagrodzenia będzie uzgodniona do końca maja 2012.
- Strażacy – zawieszona jest akcja protestacyjna dotycząca wzrostu wynagordzeń
strażaków po tym jak Rząd zagwarantował wzrost wynagrodzeń o 300,00 zł podobnie jak innym służbom mundurowym.
- Dom Dziecka – kończą sie negocjacje Pakietu Socjalnego dotyczącego gwarancji zatrudnienia, wynagrodzeń i warunków socjalnych dla pracowników po przeprowadzonych zmianach organizacyjnych  – jest już prawie uzgodniona treść ze Starostą i Dyrektorem Domu Dziecka, kolejne negocjacje odbedą sie 4 czerwca i zostaną najprawdopodobniej zakonczone podpisaniem Pakietu.  
- Omówiono również sytuację w ELDROB S.A ., KEIPER Sp. z o.o.  i PARYS S.A. – 
negocjacje wzrostu wynagrodzeń zawieszone do czerwca , Nowy Szpital – kolejne  wezwanie Zarządu Szpitala do rozmów z NSZZ “S”,

Ponadto przedstawiono sprawozdanie z działań Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” za 2011r. –  do marca 2012r.- omówiono najważniejsze wydarzenia w tym okresie podkreślając, że wszystkie działania PKK i wydarzenia związane z działalnością związkową opisywane są na stronie internetowej PKK.
Omówiono również akcje protestacyjne dot. rządowego projektu podwyższenia wieku emerytalnego.Podsumowano demonstracje pod Sejmem – Warszawa 30.03.2012 oraz kolejne akcje związku w maju 2012r. Przewodniczący PKK Bogusław Motowidełko poinformował zebranych o udziale w akcjach  związkowców z naszego terenu,  ich rodzin i znajomych.
Na zebraniu skupiono również uwagę na rozwoju związku. Omówiono sytuację w organizacjach związkowych z terenu działania PKK, omówiono możliwości podjęcia działania na rzecz rozwoju związku w wybranych organizacjach związkowych.


Delegaci i Przewodniczący zdecydowali, że w ramach obchodów kolejnej rocznicy Powstania NSZZ „S” dnia 01 września 2012r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Martinez” w Lubrzy zostanie zorganizowany Sierpniowy Piknik Solidarności dla członków związku z terenu działania  PKK i ich rodzin .   

 

14 maja odbyła się kolejna runda negocjacji sprawie sytuacji w PARYS S.A. i wzrostu wynagrodzeń. Nie przyniosła jednak konkretnych ustaleń – negocjacje odłożono do czerwca 2012 r.

11 maja gdy w Sejmie debatowano nad ustawą emerytalną, przed budynkiem parlamentu trwał kolejny protest Solidarności. Decyzją marszałek Sejmu Ewy Kopacz delegacja Solidarności nie została wpuszczona do sejmu.
Na pilnym posiedzeniu Komisji Krajowej, który odbył się w namiocie przed budynkiem Parlamentu związkowcy zdecydowali o zablokowaniu wyjść sejmu. Wyjazdowe barierki zostały  związane łańcuchem. Całą akcję wspierali oczywiście związkowcy z powiatu świebodzińskiego.
Przyjęta przez Sejm ustawa wydłuża wiek emerytalny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. Zgodnie z jej zapisami od 2013 roku wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku.  

Za wydłużeniem wieku emerytalnego opowiedziało się 268 posłów: 203 posłów PO (wszyscy obecni na sejmowej sali), 27 posłów PSL, 36 posłów z Ruchu Palikota oraz 2 posłów niezrzeszonych. Przeciwko noweli ustawy emerytalnej głosowało 185 posłów. 

 

 

KWIECIEN 2012

22 kwietnia w Nowej Soli odbyło się uroczyste odsłonięcie tabliczki z nazwą  ronda. Zostało ono nazwane imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ”S” Ziemi Świebodzińskiej w składzie: Bogusław Motowidełko, Marek Kozik.

 

16 kwietnia- Zebranie Prezydium PKK. Podczas zebrania omówiono akcję związkową w sprawie emerytur -30 marca 2012 Warszawa. Zaplanowano wyjazd do Nowej Soli na uroczystość nadania rondu w Nowej Soli im ks. Jerzego Popiełuszko.

Ponadto ustalono termin zebrania delegatów i przewodniczących PKK na 16 maja 2012 godz.16.30. Omówiono również sprawy związkowe i pracownicze w niektórych zakładach pracy.

 

MARZEC 2012

30 MARCA - demonstracja w Warszawie. Z naszego powiatu w demonstracji wzięły udział następujące Komisje: DPS Jordanowo, Straż Pożarna, Eldeob S.A., Parys S.A., LFM S.A., Keiper Sp. z o.o. Ponadto w wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele PiS ze Świebodzina oraz przedstawicieli młodzieży świebodzińskiej (córki i synowie związkowców). Ze Świebodzina wyjechały dwa autobusy, jednym z nich jechali kolejarze z terenu PKK Ziemi Świebodzińskiej. W sumie ze Świebodzin wyruszyło 65 osób. Z całego Regionu Zielonogórskiego 230 osób

MARZEC - Trwają negocjacje w Parys S.A. w sprawie wzrostu wynagrodzeń na rok 2012. 27 marca odbyła się pierwsza runda negocjacji, jednak nie doszło jeszcze do porozumienia. Kolejne spotkanie z Panią Prezes 18 kwietnia 2012.

MARZEC –  ELDROB S.A. - Zarząd Spółki przedstawił projekt nowego Regulaminu Pracy. Obecnie trwa ustalanie wspólnego stanowiska związków zawodowych i pracowników w  tej sprawie, w celu przedstawienia go Zarządowi Spółki.

MARZEC-NEGOCJACJE W DPS

Pierwsza runda negocjacji Komisji Zakładowych z DPS w Jordanowie i Świebodzinie w sprawie wzrostu wynagrodzeń rozpoczęła się 5 grudnia, kolejna miała miejsce 1 lutego 2012. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej otrzymają 5% podwyżkę płac z wyrównaniem od stycznia 2012 roku. Potwierdził to Starosta  Powiatu na Sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego 28 lutego 2012.

Dodatkowo toczą się negocjacje z Dyrekcją placówek w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w święta : Wielkanoc i Boże Narodzenie w 2012.Uzgodniono, że takie wynagrodzenie zostanie wypłacone w 2012 roku za dwa dni Świat Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz za pracę w dniu 1 stycznia 2013. Na początku 2013 roku zostaną ustalone kolejne dni Świąteczne na kolejny rok

MARZEC – zawieszenie akcji protestacyjne strażaków, ponownie przystąpiono do szkoleń i ćwiczeń, a z budynków Straży ściągnięto flagi informujące o proteście. Rząd obiecał, że od 1 października dostaną oni podwyżkę  podobnie jak pozostałe służby mundurowe.

10 MARCA Pikieta pod Hotelem Radison Blue Sobieski

 

Składam w imieniu własnym i Małgosi Sokalskiej gorące podziękowania za tak liczny udział Kolegów i Koleżanek w  sobotniej pikiecie pod Hotolem Radison Blue Sobieski!
 Dziękuję Wam! O takiej „Solidarności” zawsze myślę jako o sile , która jest zdolna dokonać wiele dobrego dla pracowników!
 - podziękował kończąc pikietę pod Hotelem
Mirosław Nowicki  Przewodniczący  Sekretariatu Przemysłu Spożywczego  NSZZ  „Solidarność”


Przewodnicząca Komisji Zakładowej w Radisson Blue Sobieski Małgosia Sokalska wciąż jest bez pracy, sprawa sądowa przeciąga się  w czasie. W dniu 10 marca 2012r.  od godziny 11.00 w obronie Małgorzaty Sokolskiej Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność” przeprowadził  pikietę pod hotelem Radison Blue Sobieski, na Placu Zawiszy 1. Przypominamy że, Przewodnicząca Komisji Zakładowej została zwolniona w trybie art. 52 z pogwałceniem przepisów prawa pracy. W pikiecie organizowanej przez Sekretariat Przemysłu Spożywczego, a wspieranej przez Region Mazowsze i Region Zielonogórski NSZZ „Solidarność” wzięło udział ok. 230 osób. Pikietujący reprezentowali zakłady branży spożywczej i hotelarskiej z całej Polski  z : Browarów Lech Poznań, Żubra Białystok, warszawskich hoteli, Hotelu Mrągowia,  Polmosu Józefów, Lotte Wedel, SPC Warszawa, Sokołowa w Kole, Animexu Morliny , Marsa, Oddział Solidarności z Łowicza, Agros Nova, Zakładów Tłuszczowych Bunge, hoteli z Opola, Krakowa.
Region Zielonogórski NSZZ „Solidarność” reprezentowali związkowcy z ELDROB S.A. w Świebodzinie na czele z Mieczysławą Dąbrowską i Renatą Janecką i NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie na czele z  Katarzyną Porwisiak
Zabierający głos apelowali do kierownictwa hotelu o dialog i poszanowanie praw pracowniczych w szczególności wolność zrzeszania się.
 

Informujemy, ze wcześniej w lutym w dniach : 23  i 28, w godzinach rannych  odbyły się pikiety przed Radisson Blue Sobieski Hotel oraz przed Radisson Blue na ulicy Grzybowskiej. Pikiety organizował Region Mazowsze ale koledzy Spożywcy z : Totolotka, Marsa, Wedla , SPC również włączyli się w te działania.  Rozdawano  przechodniom oraz gościom hotelowym 
ulotki  informującą czemu NSZZ „Solidarność’ pikietuje  Region Mazowsze podjął decyzje o organizowaniu dalszych pikiet.
 
Pikiety będą kontynuowane w dalszym ciągu, do Euro 2012.

LUTY 2012

 

11.02.2012 r.Mediator wyznaczony do ND Polska Sp. z O.O w Płotach, przystąpił do pracy. Trwają rozmowy. Warunkiem podpisania porozumienia ze strony związkowców jest m.in. żądanie przywrócenie do pracy wszystkich którzy otrzymali wypowiedzenie za udział w strajku.

Związki zagraniczne prowadza działania na rzecz pomocy walczącym o godną pracę i płacę kierowcą. Przygotowywany jest także plan działań w przypadku jeżeli mediacje nie doprowadzą do porozumienia

1 lutego 2012 r. w wyniku wypadku drogowego, który miał miejsce w Mostkach kierowca kradzionym samochodem osobowym wjechał w budynek, Mirosława Kocemba członek NSZZ "Solidarność" w "Parys" S.A straciła dach nad głową.Doszło do uszkodzenia budynku oraz naruszenia konstrukcji w wyniku czego zawaleniu uległy dwie ściany, a mieszkanie nadaje się jedynie do rozbiórki.

Moża pomóc Pani Mirosławie wpłacając pieniądze na konto:

PKO BP 13102054020000030201197920 Z dopiskiem:"DLA MIRKI"

Zebrane pieniądze pomogą zaadoptować do warunków mieszkalnych budynek gospodarczy.Jednak nie posiada on dostępu do mediów, konieczna jest wymiana okien i drzwi, założenie instalacji grzewczej oraz częściowy remont dachu.

Dzięujemy za pomoc.

 

STYCZEŃ 2012

Dnia 18.01.2012 Komisja Zakładowa NSZZ"S" Keiper Polska Sp. z o.o wystapiła do pracodawcy z inicjatywą rozpozcęcia negocjacji dotyczących:
-wzrostu wynagrodzeń w 2012r.
-wprowadzenia dodatku stażowego

-zamiany umów o pracę z czasu określonego na czas nieokreślony dla pracowników którzy przepracowali w Keiper Polska Sp. z o.o. nieprzerwanie przynajmniej dwa lat

Dnia 13.01.2012 w Starostwie Powiatowym odbyła się kolejna runda negocjacji pomiędzy Komisją Miedzyzakładową Domoów Dziecka NSZZ"S" i Starostą Świebodzińskim w sprawie zawarcia Pakietu Spraw Pracowniczych socjalnych i Związkowych. Komisję reprezentowali; Marek Kozik i Katarzyna Styczyńska a z ramienai PKK Bogusław Motowidełko. Podczas kolejnej rundy uzgodniono zapisy dotyczące wyrównania wynagrodzeń pracowników po ich przejściu do Domu Dziecka w Świebodzinie , omawiano równiez sporne punkty dotyczace okresu zatrudnienia, odpraw pracownikówi, niektórych dodatków. Kolejna runda odbędzie sie po opracownaiu przez Panią Dyrektor domu Dziecka analizy zatrudnienia.

12.01.2012 w Poznaniu odbył się demonstracja służb mundurowych,jako reakcja na zapowiedż podwyżek wyłącznie dla żołnierzy i policjantów. W pikiecie wzięlo udział ok 45 osób z NSZZ "S" z naszego województwa, nie zabrakło rownież strażaków, członków związku z PKPSP w Świebodzinie.

Dnia 04.01.2012 odbyły sie rozmowy związków zawodowych w tym NSZZ"S" z nową Panią Prezes w Nowym Szpitalu w Świebodzinie - Wiesławą Cieplicką. Komisję Zakładową NSZZ "S" reprezentowali: Jerzy Hawran, Mariola Porwisiak, Krystyna Podhorodecka, a z ramienia Zarządu Regionu i PKK Bogusław Motowidełko. Rozmowy dotyczyły  przeprowadzenia wyborów do Rady Pracowników w tym szpitalu i rozpoczęcia negocjacji w sprawie wzrostu płac. Podczas spotkania uzgodniono  z Komisją Zakłądową NSZZ"S" i związkiem zawodwoym pielęgniarek regulamin wyborów do Rady, ustalono skład komisji wyborczej, która będzie się składać z przedstawicieli związków zawodowych i pracodawcy. W sprawie podwyżek płac Prezes Szpitala zaproponowała aby negocjacje w tej sprawie rozpoczęły sie po zatwierdzeniu planu finansowego i podpisaniu umów z NFZ.

 

2 stycznia rozpoczął się strajk pracowników, związkowców NSZZ "Solidarność" w ND Polska Sp. z O.O w Płotach.
Spór zbiorowy o podwyżkę płac i poprawę warunków pracy transportowców rozpoczął się w lipcu 2011 r. Pracodawca unikał prowadzenia rokowań w ramach sporu zbiorowego zgodnie z obowiązującą ustawą o sporach zbiorowych. 
15 grudnia 2011 r. związkowcy przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Z powodu braku rokowań i zastraszania pracowników zwolnieniami za udział w nielegalnym strajku, kierowcy przystąpili do strajku czynnego. W strajku wzięło udział ponad 300 kierowców.
Rokowania trwały do 5 stycznia kiedy to strony przedstawiły swoje propozycj.
Propozycje związku:
- Podniesienie płacy zasadniczej ze średniej 1 870 zł do 2 170 zł.
- Ustanowienie premii regulaminowej w wysokości 300 zł zamiast premii uznaniowej 550 zł.
- Podniesienie diety z 41 euro do 45 euro dziennie
Propozycja pracodawcy: 5 % podwyżki płac;  600 zł premii uznaniowej;  40 euro diety.
Po ponad 2 tygodniach protestu kierowcy ND Polska zdecydowali o zawieszeniu akcji strajkowej. 
Po ostatecznym uzgodnieniu protokołu rozbieżności protestujący pracownicy zwrócili się do ministra pracy o wyznaczenie mediatora.
Przez ponad 2 tygodnie ponad 300 kierowców nie wyjeżdżało z bazy w Płotach koło Zielonej Góry.
Postulaty strajkujących kierowców popierają również związkowcy zatrudnieni we francuskiej centrali firmy ND oraz ND Logistics w Belgii, a także koledzy z ETF (europejska  centrala związkowa transportowców) i niemieckiego Verdi. Strajkujących kierowców wspierali przedstawiciele z organizacji zakładowych "S" z Regionu Zielonogórskiego, Jeleniej Góry, Zagłębia Miedziowego, Dolnego Śląska, Gorzowa Wlkp., Wielkopolski, Pomorza Zachodniego oraz Śląska-Dąbrowskiego. Solidarnościowe akcje protestacyjne odbyły się w Mysłowicach, Gądkach pod Poznaniem i w Płotach. Z naszego powiatu akcji wsparcia strajku brały udział następujące  Komisje :


Domy Dziecka
Keiper
Parys
Eldrob
LFM
Szpital Cibórz
Nowy Szpital
Seco Warwick
Straż Pożarna

Enea ze Świebodzina

 

W styczniu NSZZ „Solidarność” rozpoczęło zbieranie podpisów  pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum emerytalnego. W akcję zaangażowały się wszystkie Komisje z terenu Powiatu świebodzińskiego. W sumie zebrano  1867 podpisów.

GRUDZIEŃ 2011

28.12.2011r odbyły się  negocjacje w ELDROB S.A. z NSZZ „S” ELDROB S.A.przedstawicielami pracodawcy w sprawie kontynuowania umowy o pracę z członkiem Komisji Międzyzakładowej – ze strony związkowej udział wziął Bogusław Motowidełko . Udało się skutecznie omówić sprawę dalszego zatrudnienia naszego kolegi na umowę o pracę na czas nieokreślony –do tej pory był zatrudniony na umowę na czas określony  do dobry prezent na Nowy rok 2012.

24.12.2011W tym roku kolejny raz odbyła się akcja "Solidarności" Nie przehandluj pierwszej gwiazdki". Ma ona zachęcić do skrócenia handlu w Wigilię przynajmniej do godz. 14. Akcja skierowana również do klientów, związkowcy zachęcali by ci po tej godzinie nie robili zakupów.

21.12.2011r .KZ NSZZ”S” Straży Pożarnej w Świebodzinie informuje Pana Przewodniczącego o przystąpieniu do akcji protestującej . Oto komunikat wysłany do mediów.

pismo

 

 

19.12.2011 opłatkowe posiedzenie prezydium PKK na którym oprócz podzielenia się opłatkiem członkowie prezydium omówili zbierania podpisów w sprawie referendum emerytalnego. Zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum to decyzja Komisji Krajowej NSZZ „S” z 15 grudnia 201, oprócz tego Bogusław Motowidełko przekazał informację z obrad Komisji Krajowej i prac prezydium Zarządu Regionu. Anna Szostak przekazała aktualną informację o przebiegu negocjacji w sprawie dodatku do płac w PARYSIE w 2012r. Aleksandra Gołek aktualny stan negocjacji podwyżek płac w Domach Pomocy Społecznej, a Bogusław Motowidełko dodatkowo informację  z negocjacji pakietu socjalnego w oświacie świebodzińskiej oraz informacje z ELDROBU. Piotr Fabian przedstawił informacje o funkcjonowaniu Komisji w SECO WARWICK, a Jerzy Hawran o zbliżających się negocjacjach płacowych w Szpitalu Świebodzińskim. Omówiono także wstępnie stan finansów za rok 2011 w PKK.

30 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

 

 

13.12.2011 o godz. odbyła się Msza Św. w intencji ofiar i poległych związkowców w związku z 30 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.
Mszę odprawił Ksiądz Dziekan Zbigniew Matwiejów w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej w Świebodzinie . Mszę św. celebrowali również zaproszeni proboszczowie : Ksiądz Kanonik Zygmunt  Zimnawoda i Zbigniew Nosal . We Mszy uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele władz miasta i powiatu, władz Zbąszynka , internowani w stanie wojennym , dyrektorzy świebodzińskich szkół z gronem pedagogicznym i młodzieżą . harcerze ,  zaproszeni goście z partii politycznych i stowarzyszeń ,  oraz członkowie NSZZ „Solidarność” z powiatu Świebodzińskiego i ich rodziny. Szczególną rolę przypisujemy obecnym pocztom sztandarowym na czele ze sztandarem Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ze Świebodzina który był w składzie : Anna Szostak , Marek Kozik , Krzysztof Siczek, wszystkich świebodzinskich szkół , Armii Krajowej który nieśli harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sztandary zostały wprowadzone przez Księży celebrujących Mszę Św. na czele z dziekanem Zbigniewem Matwiejowem i przy wtórującej pieśni stanu wojennego autorstwa Jacka Kaczmarskiego  w wykonaniu Jeana Michela Jaare i odtworzona z płyty  – słynnego nagrania z koncertu ze Stoczni Gdańskiej . Kościół udekorowano flagami biało-czerwonymi i Solidarności – z kirem ku czci ofiar stanu wojennego . Przy głównym ołtarzu stanął wielki obraz z patronem Solidarności , świętej pamięci błogosławionym Księdzem Jerzym Popiełuszko,- zamordowanym jak wiele ofiar i wielu księży w stanie wojennym . Ksiądz dziekan w płomiennym kazaniu przypomniał nam wszystkim przesłanie wynikające z poniesionych ofiar stanu wojennego i przesłanie wolności i solidarności przypominając słowa błogosławionego księdza Jerzego i nauki błogosławionego Jana PawłaII

 

8.12.2011r w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyła się pierwsza runda negocjacji Pakietu Socjalnego dla Domów Dziecka w Świebodzinie . Po stronie NSZZ „Solidarność” udział wzięli : Marek Kozik Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej , Katarzyna Styczyńska Z-ca Przewodniczacego, Ewa Obała członek Komisji i Bogusław Motowidełko z ramienia PKK i Zarządu Regionu

 

LISTOPAD 2011

17 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyło się doroczne Podsumowanie projektów i działań prewencyjno-promocyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze w 2011 r.
spotkanie 
Podczas spotkania wyróżniono pracodawców, którzy wykazali szczególną dbałość o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. Wyłoniono laureatów konkursów „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, „Bezpieczna piekarnia”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Uhonorowano przedsiębiorców, którzy działając w trosce o bezpieczne i higieniczne warunki pracy zdobyli Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. W spotkaniu udział wzięli: Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców Marian Kaproń, członek Prezydium ZR „Solidarności” Bogusław Motowidełko, dyrektorzy ZUS  Barbara Rampold, Roman Śniedziewski oraz liczne grono pracodawców i przedsiębiorców - łącznie około 70 osób.  
Laureaci konkursów „Bezpieczna piekarnia”  Do świadectwa uczestnictwa nominowano Piekarnię Iwony  Balcewicz  ze Świebodzin

11.11.2011r. Reprezentacja PKK z pocztem sztandarowym w składzie : Piotr Fabian, Bogdan Obała , Krzysztof Siczek wzięła udział w uroczystościach rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 2011r. Nasza delegacja na czele z Bogusławem Motowidełko, Mariolą  Porwisiak i Markiem Kozikiem złożyła  wiązankę  kwiatów pod pomnikiem niepodległości w parku Chopina.

PAŹDZIERNIK 2011

28.10.2011 na zaproszenie związkowców z niemieckiego związku zawodowego Verdi z Poczdamu odbyło się spotkanie związkowców sektora publicznego – opieka społeczna z NSZZ „Solidarność” i DGB-Verdi z Pocztamu.
Naszych związkowców reprezentowały:
Urszula Stadnik
Beata Boczkowska
Henryka Stasiak-Lisek
Jolanta Misiakiewicz
Wyjazd Koordynował z ramienia Zarządu Regionu Zielonogórskiego Bogusław Motowidełko.
Podczas spotkania uczestnicy wymienili się informacjami na temat sektora opieki w Polsce i w Niemczech, warunkach pracy i problemach pracowniczych w tej branży po obu stronach Odry. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku nawiąże się współpraca między związkowcami .

 

19.10.2011 – w siedzibie PKK spotkali się pracownicy Sądu Rejonowego w Świebodzinie  celem założenia zakładowej organizacji związkowej NSZZ „S” . Spotkanie odbyło się z udziałem Przewodniczącego PKK, który zajmuje się organizowaniem związku w regionie, Bogusławem Motowidełko. Na drugi dzień w rejestrze regionu została zarejestrowana pierwsza w naszym regionie, w obecnych czasach, organizacja zakładowa NSZZ „S” w Sądzie .

 

7.10.2011 wzięliśmy, jak co roku, udział w akcji transportowców organizowanej przez Międzynarodową Federację Transportowców, wspierając w ten sposób naszych kolegów kierowców. Akcja rozpoczęła się po stronie niemieckiej, na autostradzie A2, w okolicach Frankfurtu n/O i była kontynuowana po stronie polskiej. Dojechaliśmy z protestem do Mostek na parking tirów. W akcji uczestniczyli przedstawiciele  Komisji Zakładowych naszego PKK.

 

6.10.2011 Członkowie Prezydium PKK wzięli udział w pogrzebie Bożeny Sieciechowicz, Przewodniczący Bogusław Motowidełko wygłosił mowę pożegnalną wspominając działalność Bożeny na rzecz wolnej Polski i NSZZ „Solidarność” na terenie Świebodzina i okolic . PKK NSZZ „S” wystawiła poczet sztandarowy w składzie : Anna Szostak , Jolanta Martynowska , Piotr Fabian. Oddaliśmy w ten sposób hołd i szacunek zmarłej Bożenie.

 

4.10.2011 Prezydium PKK NSZZ „Solidarność” i Przewodniczacy Komisji Zakładowych NSZZ „S” z powiatu świebodzińskiego spotkali się z Maciejem Jankowskim przewodniczącym Zarządu Regionu Zielonogórskiego. Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację w związku i w kraju, na terenie Świebodzina i powiatu  oraz udział związkowców w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Omówiono sytuację w niektórych zakładach pracy z naszego terenu i działalność Komisji Zakładowych – przygotowania związkowców z Domów Dziecka i świebodzińskich szkół do negocjacji pakietów socjalnych w związku z czekającymi te placówki zmianami organizacyjnymi, przygotowania do negocjacji płacowych w Domach Pomocy Społecznej. Omówiono także przygotowania w wielu zakładach pracy do negocjacji wysokości świadczeń socjalnych na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. W PARYS S.A. do negocjacji utrzymania na dotychczasowym poziomie dodatku do wynagrodzenia od stycznia 2012r.

 

WRZESIEN 2011

19.09.2011r. – zakończono negocjacje w szpitalu – ustalając jednorazową wypłatę premiido końca września 2011r.

EUROMANIFESTACJA

 

17 Września odbyła się EUROMANIFESTACJA we Wrocławiu. Była to manifestacja z udziałem związkowców z całej Europy pod hasłem:
TAK DLA EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI
TAK DLA MIEJSC PRACY I PRAW PRACOWNICZYCH
NIE DLA DLA POLITYKI CIĘĆ

Wyjazdem grupy ze Świebodzina i okolic kierowała Anna Szostak-Przewodnicząca KZ PARYS S.A.i członek Zarządu Regionu. W sumie ze Świebodzina udział w demonstracji wzięło 99 osób  z prawie wszystkich Komisji Zakładowych z naszego terenu. 

RAZEM WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW         349   W TYM :
ZIELONA GÓRA                                                     75                           
ŻARY                                                                       73
ŻAGAŃ                                                                    12                      
ŚWIEBODZIN                                                         99
KROSNO ODRZ., DYCHÓW , GUBIN                   52  
NOWA SÓL I ENEA                                                38                
ILOŚĆ KOMISJI ZAKŁADOWYCH                        53            
UDZIAŁ PRZEWODNICZĄCYCH KZ                     32                           

UDZIAŁ CZŁONKÓW ZARZĄDU REGIONU   16   

SIERPIEŃ 2011

31.08.2011 minęła 31 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Z tej okazji w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski Księdza Dziekana Zbigniewa Matwiejowa została odprawiona Msza Św. We Mszy Św. uczestniczyli zaproszeni goście oraz członkowie związku z rodzinami.

20.08.2011 Piknik „Solidarności” To już druga taka impreza zorganizowana dla członków związku NSZZ „Solidarność” z powiatu świebodzińskiego – piknik związany jest z kolejną  rocznicą NSZZ „Solidarność” Pierwszy piknik został zorganizowany w 2010 roku z okazji 30 rocznicy powstania „Solidarności”. To okazja do spotkania z koleżankami i kolegami ze związku w miłej rodzinnej atmosferze i do bliższego poznania się. W pikniku wzięli udział członkowie związku NSZZ „S” z powiatu świebodzińskiego.

18.08.2011 – kolejna runda negocjacji w sprawie wysokości płac w Szpitalu.


3.08.2011- ELDROB – negocjacje w sprawie wypłaty dodatków za godziny nadliczbowe i wysokości funduszu premiowego .

LIPIEC 2011

28.07.2011 – rozmowy Dyrektora Szpitala z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ”S” oraz Pielęgniarek i Położnych z udziałem Bogusława Motowidełko przedstawiciela PKK i Zarządu Regionu w sprawie kontynuowania negocjacji dotyczących dalszych podwyżek płac w 2011r.

CZERWIEC 2011

30 czerwca odbyła się kolejna Manifestacja pt. POLITYKA WASZA-BIEDA NASZA.
To kontynuacja manifestacji z 30 czerwca. Tym razem do Warszawy zjechali związkowcy z całej Polski.Wmanifestacji wzięło 258 uczestników z naszego regionu w tym:

ZIELONA GÓRA                      85
ŻARY                                   34
ŚWIEBODZIN                        54
KROSNO ODRZ. I GUBIN         35
NOWA SÓL I ENEA                 39  
ŻAGAŃ                                         11     
ILOŚĆ KOMISJI ZAKŁADOWYCH       53
UDZIAŁ PRZEWODNICZĄCYCH KZ    44    

UDZIAŁ CZŁONKÓW ZARZĄDU REGIONU 16    

       

 

14.06 spotkanie przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej Domów Dziecka ze Starostą w sprawie ustalenia zasada przejścia pracowników po reorganizacji w Domach Dziecka i ustalenia terminu rozpoczęcia negocjacji Pakietu socjalnego w tej sprawie

9.06 - negocjacje w ELDROB S.A. w sprawie utrzymania zatrudnienia pracowników maszynowni chłodniczej w nowej firmie po likwidacji firmy dotychczasowej – chodzi o te same warunki pracy i płacy .

MAJ 2011

25 Maja odbyła się manifestacja „Solidarności” pt. POLITYKA WASZA –BIEDA NASZA. W manifestacji w Gorzowie Wielkopolskim wzięły udział 53 Komisje Zakładowe z województwa Lubuskiego.

 

 

 

23.05.2011 – ELDROB S.A. negocjacje z Prezesem Zarządu w sprawie wysokości premii i nowej organizacji pracy – praca w nadgodzinach

11.05.2011 – zebranie Przewodniczących komisji zakładowych z terenu PKK – omówiono przygotowania do planowanej manifestacji w Gorzowie Wlkp.pt " POLITYKA WASZA - BIEDA NASZA"

3.05.2011 – wzięliśmy udział w uroczystościach z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja   .Nasza delegacja uczestniczyła z pocztem  sztandarowym  PKK w składzie : Piotr fabian,  Krzysztof Siczek, Bogusław Motowidełko. Po Mszy Świętej, pod pomnikiem niepodległości, złożyliśmy  wiązankę kwiatów.

 

GRUDZIEŃ 2010

ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
Z NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku  odbyła się wystawa z okazji 30 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” połączona z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Wystawę otwarto właśnie 13 grudnia , aby uczcić ofiary stanu wojennego, a wśród nich poległych związkowców. Ekspozycja powstała z inicjatywy Ryszarda Pietrzaka i uczniów kółka historycznego  skupionych wokół nauczyciela historii. Na uroczystość otwarcia został zaproszony Przewodniczący NSZZ”Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej Bogusław Motowidełko. Zgromadzona młodzież wysłuchała kilka słów związanych z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego jaką mieli do przekazania zaproszeni goście.
Wieczorem o godz.17.00 w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski odbyła się Msza Święta w intencji ofiar stanu wojennego. We Mszy Świętej wzięli udział członkowie związku z całego powiatu świebodzińskiego. Nie zabrakło pocztu sztandarowego NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej.

 

 

LISTOPAD 2010

11 listopada w Święto Niepodległości delegacja  Powiatowej  Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w składzie: Anna Szostak(KZ PARYS S.A.), Piotr Fabian(ELTERMA S.A.) i Marek Kozik( KZ Dom Dziecka w Świebodzinie) podczas obchodów rocznicowych złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem w Parku Chopina.

Przedstawicieli PKK NSZZ „Solidarność” nie zabrakło również 21 listopada na uroczystościach poświęcenia Figury Jezusa Chrystusa Króla.Ze sztandarem w uroczystości wzięli udział: Piotr Fabian, Robert Kordeczka i Lech Gwardziński z Komisji Zakładowej NSZZ „S” LZT Elterma S.A. Wiązankę Kwiatów pod pomnikiem złozyli: Anna Szostak z KZ PARYS S.A., Bogusław Motowidełko i Dąbrowska Mieczysława z LZD Eldrob S.A.

PAŹDZIERNIK 2010


Sztandar Powiatowj Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność Ziemi Świebodzińskiej” został wywieszony  w sali BHP jako wyróżnienie za działalność związkową.

Negocjacje płacowe rozpoczęły  między innymi Komisje Zakładowe w DPS Toporów i Jordanowo, NZOZ „Nowy Szpital” w Świebodzinie, Eldrob S.A i Dalkia Świebodzin sp. z o.o. Keiper sp. z o.o. przygotowuje się do negocjacji płacowych na rok 2011.

WRZESIEŃ 2010

Wystawa w Galerii ŚDK z okazji 30 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"

 

 

SIERPIEŃ 2010

Piknik "Solidarności"

CZERWIEC 2010

Kolejna wygrana w sądzie Przewodniczącej

NSZZ „Solidarność” w Postęp S.A

Pierwsze wypowiedzenie Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Postęp S.A –Elżbieta Wilczyńska otrzymała w 2000r. Wtedy cała powiatowa „Solidarność” przeprowadziła akcję protestacyjną w jej obronie . Otrzymała również pomoc prawną prawników z Zarządu Regionu  Zielona Góra .Wówczas decyzją sądu została przywrócona do pracy bo działania Prezesa Postęp S.A. były bezprawne  Sytuacja powtórzyła się 9 września  2009r. otrzymała kolejne wypowiedzenie. Kolejny raz Komisja Zakładowa z „S” z Postęp S.A. i powiatowa „Solidarność”  sprzeciwiły się działaniu Prezesa firmy Pan Prezes chciał w ten sposób pozbyć się naszej koleżanki .Również teraz Elżbieta otrzymała pomoc prawników związkowych z Zarządu Regionu Zielona Góra. Pierwsza rozprawa odbyła się w listopadzie 2009 a 9 czerwca 2010r. Decyzją sądu została ponownie przywrócona do pracy. Cieszymy się i gratulujemy Elżbiecie .

MAJ 2010

27 maja odbyło się zebranie Prezydium Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej. Członkowie Prezydium  zajęli się uzgadnianiem spraw organizacyjnych dotyczących planowanego 28 sierpnia 2010r. w ramach obchodów 30 rocznicy Sierpnia 80 i powstania NSZZ „Solidarność” „PIKNIKU Solidarności” W pikniku wezmą udział związkowcy z terenu powiatu świebodzińskiego.
Kolejnym punktem porządku zebrania było organizowanie i rozwój związku. W roku 2010 w NSZZ „Solidarność” rozpoczęła się nowa kadencja na lat 2010/2014 i głównym założeniem na tę kadencję jest rozwój związku przez zakładanie nowych i  przede wszystkim rozwijanie organizacji istniejących już w zakładach pracy. Prezydium PKK wytypowało zakłady pracy dla których w pierwszej kolejności zostanie opracowany plan rozwoju związku. Wytypowano te organizacje, w których  liczba członków związku jest najmniejsza w stosunku do liczby zatrudnionych  
Na zebraniu przedyskutowano również działanie Programu „Grosik” w powiecie. Wybrano potencjalne punkty rabatowe, z którymi należy podjąć rozmowy w celu włączenia ich do Programu.
Na koniec przedyskutowano sytuacje w poszczególnych organizacjach związkowych w Świebodzinie.
Kolejne zebranie Prezydium  PKK odbędzie się w czerwcu 2010r.

KWIECIEŃ 2010

Rok 2010 jest rokiem wyborczym w NSZZ „Solidarność”. Kalendarz wyborczy dla związku w całym kraju ustaliła  Komisja Krajowa. Wybory w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych trwały od stycznia 2010 do marca 2010r. Również na terenie powiatu świebodzińskiego. Członkowie związku z 17 zakładów pracy, w których działa NSZZ „Solidarność” wybrali władze zakładowe i międzyzakładowe z Przewodniczącymi Komisji Zakładowych lub Międzyzakładowych na czele. Wybrano również 12 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” i 33 delegatów na Zebranie Delegatów Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej. W miesiącach kwiecień - czerwiec 2010r. odbywają się wybory w strukturach powiatowych, regionalnych i branżowych związku (regionalnych i krajowych).
14 kwietnia 2010r. w Świebodzinie odbyło się zebranie wyborcze, na którym delegaci (26 obecnych na 33 wybranych) z organizacji zakładowych i międzyzakładowych wybrali  Przewodniczącego i Prezydium PKK. Przewodniczącym Powiatowej komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzinskiej na kadencję 2010-2014 został wybrany Bogusław Motowidełko. Członkami Prezydium zostali wybrani  : Piotr Fabian, Aleksandra Gołek, Jerzy Hawran, Marek Kozik, Jolanta Martynowska, Stanisław Mosiejko, Krzysztof Siczek, Anna Szostak.
16 kwietnia 2010r. w Płotach k/Zielonej Góry odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” i wybory regionalnych władz związku. Na zebraniu obecni byli również delegaci z powiatu świebodzińskiego. Przewodniczącym Regionu został Maciej Jankowski. Wybrano   25 osobowy Zarząd Regionu, w którym są przedstawiciele  z naszego terenu: Anna Szostak i Bogusław Motowidełko oraz Jerzy Hawran – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Bogusław Motowidełko został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, który odbędzie się w dniach 21-23 października 2010 we Wrocławiu, na którym wybrane zostaną władze krajowe związku.
Prezydium PKK pierwszy raz w nowej kadencji zebrało się 22 kwietnia.  Na zebraniu, na wniosek Przewodniczącego PKK wybrano dwóch Zastępców – Piotr Fabian, Krzysztof Siczek i Skarbnika – Aleksandra Gołek. Omówiono również udział przedstawicieli Świebodzińskiej Solidarności w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – Bogusław Motowidełko z synem Michałem sprawował wartę, którą wystawiała Solidarność przy trumnach Prezydenta i małżonki Marii Kaczyńskiej, byli również na pogrzebie prezydenckiej pary w Warszawie. Na zebraniu omówiono także organizację uroczystości 30 rocznicy Sierpnia 80 i powstania NSZZ „Solidarnośc”, która wypada właśnie w tym roku oraz udział przedstawicieli związku ze sztandarem w uroczystościach 1 maja w Nowej Soli – Świętego Józefa Robotnika, Msza Św. Zamówiona przez Solidarność z Regionu Zielonogórskiego i Nowej Soli. 3 maja Msz Św. w Świebodzinie i uroczystości powiatowe- wystawienie sztandaru. Przedyskutowano obecną  sytuację w zakładach pracy i sytuację w kraju.
Dnia 26 kwietnia Zarząd Regionu wybrał Prezydium, którego członkiem został Przewodniczący PKK-  Bogusław Motowidełko.